fortskrida

fortskrider
fortskred
fortskridit
Verb

Översättningar

Synonymer till fortskrida

Hur böjs ordet fortskrida på svenska?

Presens: fortskrider
Preteritum: fortskred
Supinum: fortskridit

Hur används ordet fortskrida

  • "– Det är för tidigt att säga om så är fallet, det faller sig naturligt att vi tittar på samband när det sker inom så kort tid men utredningen måste fortskrida."
  • "De konstaterar att det inte längre är försvarbart att fortskrida planeringen av årets festival och att fortsätta sälja biljetter."
  • "Ägaren och ledningsgruppen har rådgjort med interimsstyrelsen och därefter fattat beslutet att begära Peace & Love AB i konkurs, då man inte finner det försvarbart att fortskrida planeringen av årets festival och att fortsätta sälja biljetter."
  • "Det måste fortskrida och vara på ett bra sätt hela tiden."
  • "Därefter kommer finansutskottet, som är styrgrupp för ombyggnationen, fatta beslut om hur arbetet ska fortskrida."
  • "Nu måste arbetet fortskrida så som det gjort hittills."
  • "– Det är olyckligt eftersom vi ska svara Trafikverket senast den 28 februari vad kommunen tycker, nu lämnar vi inget besked alls och då vet vi inte hur planen kommer att fortskrida, säger Markus Evensson ( S ) kommunstyrelsens ordförande."
  • "Men trots bakslaget för Ljusdals kommun lär en dialog fortskrida."
  • "Ett beslut från Mark- och Miljööverdomstolen gör nu att bygget av Kattvikskajen i Hudiksvall kan fortskrida utan hinder."
  • "Under tisdagen kunde arbetet med rivningen av den 25 meter höga silon i Varberg fortskrida."

Diskussion om ordet fortskrida