ränna

rännan

rännor

rännorna

Substantivränna

ränner

rännde

rännt

ränn

Verb

Synonymer