mynning

mynningen
mynningar
mynningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till mynning

Hur böjs ordet mynning på svenska?

Obestämd singular: mynning
Bestämd singular: mynningen
Obestämd plural: mynningar
Bestämd plural: mynningarna

Hur används ordet mynning

 • "Fällan ska heller inte ligga i Mörrumsåns mynning utan vid Tärnö söder om Karlshamn, säger han."
 • "Han uppskattar att det i dag finns runt tusen individer totalt från länsgränsen till åns mynning."
 • "Statliga Sveaskog, som driver Mörrums kronolaxfiske, har genom arrendeavtal tagit över och ska avlägsna de fem sista fiskenäten vid Mörrumsåns östra mynning."
 • "Under tre dagar ska det fiskas på 30 platser vid Helgeåns mynning och längs åhuskusten i Skåne."
 • "Elleholms kyrka, som ligger vid Mörrumsåns mynning, har fått nytt värmesystem och en skyddsvall för att stoppa eventuella översvämmningar."
 • "I stället fick han motståndarens skridskoklack mellan sina testiklar och ändtarmens mynning."
 • "Kroppen hittades vid den sk. T-udden, som ligger i den inre fjärden i Gävle ett par hundra meter från Gerdavarvet och Gavleåns mynning, den 17 november 2006 av en person som paddlade kanot."
 • "Sälarna längs Ljusnans mynning har nu blivit så många att dom blivit ett problem för Ljusne sportfiskeklubb."
 • "Den avslutas med en 18 dagar lång kanotfärd från sjön Amungen till Dalälvens mynning."
 • "Oljan som runnit nedströms går dock inte att göra något åt, utan kommer att blandas ut med havsvattnet i Gavleåns mynning."

Ordet mynning har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom vapen
allmänt
vapen

Vad betyder mynning inom allmänt ?

En flodmynning utgörs av en flods utlopp, det vill säga den vanligtvis lägst belägna delen av en flod, där floden rinner ut i ett större vatten såsom en annan, större flod, ett vattenmagasin, en sjö, eller ett hav. Ofta består utloppet av flera grenar. Där topografin vid utloppet är låg och jämn, kan det sediment som floden för med sig bilda ett floddelta. I floder vars utlopp påverkas av tidvatten tränger ibland saltvatten från havet in. Sötvattnet i floden blandas då upp och det bildas en mynningsvik, ett så kallat estuarium. https://sv.wikipedia.org/wiki/Flodmynning

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till mynning (inom allmänt)

Möjliga synonymer till mynning (inom allmänt)

Relaterat till mynning (inom allmänt)

vattenledning

öppning

utträde

utkant

början

inträde

Ordet mynning inom vapen

en öppning som avslutar eldröret på ett eldvapen https://sv.wikipedia.org/wiki/Mynning

Översättningar (inom vapen)

Engelska

Möjliga synonymer till mynning (inom vapen)

Diskussion om ordet mynning