kulvert

kulverten
kulverter
kulverterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet kulvert på svenska?

Obestämd singular: kulvert
Bestämd singular: kulverten
Obestämd plural: kulverter
Bestämd plural: kulverterna

Hur används ordet kulvert

  • "I Vedebybäcken, som rinner i en kulvert under soptippen, visade tester på förhöjda halter av kvicksilver i fiskar i vattnet redan på 1970-talet."
  • "Under den tidigare soptippen på Gullberna går en 300 meter lång kulvert, en dagvattenledning, som leder ut i havet."
  • "Under den tidigare soptippen på Gullberna går en 300 meter lång kulvert, en dagvattenledning, som leder ut i havet."
  • "Under soptippen rinner Vedeby bäck i en kulvert."
  • "Fri passage till farlig kulvert under provtagning"
  • "En kulvert finns redan till idrottsanläggningarna intill så tillbyggnaden blir minimal."
  • "Den ena väskan hittades under natten i en kulvert under lasarettet och den andra väskan hittades idag, också den i lasarettes lokaler."
  • "Man har dock stött på ett hinder, datorerna tror nämligen att bilvägar är fördämningar och därför visar uträkningarna att det blir översvämmningar som egentligen inte finns om vattnet kan passera genom en kulvert, så kallad vägtrumma, under vägen."
  • "Oljan rann i riktning mot sjön Väsman och ytterligare olja ned i en kulvert."
  • "Det är en glödbrand i en kulvert som håller på att släckas och det är rökigt på plats."

Vad betyder kulvert inom byggnadskonst ?

Fotograf: Wikipedia
En kulvert är en anlagd mindre underjordisk gång eller tunnel, speciellt uppskattad av klottrare och grafitti-målare http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulvert

Möjliga synonymer till kulvert

Relaterat till kulvert

vattenledning

Diskussion om ordet kulvert