rörledning

rörledningen
rörledningar
rörledningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till rörledning

Övrig relation till rörledning

Hur böjs ordet rörledning på svenska?

Obestämd singular: rörledning
Bestämd singular: rörledningen
Obestämd plural: rörledningar
Bestämd plural: rörledningarna

Hur används ordet rörledning

  • "Anläggningen byggs inom AGA:s industriområde med en rörledning till Sandvik."
  • "AGA kommer att distribuera vätgas via flakleveranser till fem anläggningar samt via rörledning till produktionsanläggningarna i Sandviken."
  • "Avtalet innebär att AGA under 2012 / 2013 uppför en anläggning för produktion av vätgas inom AGAs industriområde i Sandviken med rörledning till Sandvik."
  • "Det är troligen en rörledning i fjärrvärmenätet som brustit och orsakat utsläppet av het vattenånga."
  • "Även på Oskarshamns kärnkraftverk räk- nar man med att först i morgon kunna fastställa varför små mängder av den radioaktiva isotopen tritium hamnat i en rörledning för avsaltat vatten."
  • "Det är ännu oklart varför små mängder av den radioaktiva isotopen tritium hamnade i en rörledning för avsaltat vatten på Oskarshamns kärnkraftverk."
  • "Orsaken till olyckan var att en operatör hade försökt öppna en rörledning."
  • "En brusten rörledning orsakade på onsdagmorgonen att ungefär en kubikmeter eldningsolja rann ut i pannrummet på Bankeryds kyrkskola i norra Jönköping."
  • "Ombord fasas rören och svetsas ihop till en rörledning."
  • "– Det är ju en rörledning som går mellan Ryssland och Tyskland och där skulle ju Ryssland kunna stänga av och slå på den kranen enligt egen bedömning, säger Mats Sander."

Vad betyder rörledning inom geografi ?

pipa

Möjliga synonymer till rörledning

Relaterat till rörledning

vattenledning

Diskussion om ordet rörledning