all

[ˈalː]
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet all?

[ˈalː]

Hur används ordet all

 • "David menar att det handlar om mer än själva körandet som får honom att ägna nästan all sin lediga tid år radiostyrda bilar."
 • "Det är också Karlshamns hamn som ska godkänna all personal från Wasco."
 • "Villkoret handlar om att lämna all annan mark."
 • "I juni ska det fattas ett så kallat inriktningsbeslut i frågan och politikerna har fyra olika alternativ att välja mellan – att rusta upp de befintliga lokalerna, att koncentera all verksamhet till antingen Karlskrona eller Karlshamn eller att bygga ett helt nytt sjukhus."
 • "– Vi önskar honom all lycka till framåt."
 • "– Det är ju under all kritik, man måste värna om sina medarbetare och vill Karlshamns kommun ha kvar sin personal är det viktigt att de tar hand om dem, säger Charlotta Svensson."
 • "Enligt Mikael Olausson, arbetsledare på drift- och serviceförvaltningen, kommer dröja minst fem dagar efter att det slutat snöa innan all snö är borta från alla mindre vägar och cykelvägar."
 • "Det beslutades då att all personal"
 • "Som utredare kan man ha en uppfattning hur det har gått till, och det jobbar man för att säkra med all den stödbevisning som finns, säger Robert Loeffel, polisens presschef i region syd."
 • "Flickan själv har berättat att hon fick använda all sin styrka för att ta sig ur mannens grepp och hon berättade sedan vad som hänt för både föräldrar och personal i skolan."
 • "David menar att det handlar om mer än själva körandet som får honom att ägna nästan all sin lediga tid år radiostyrda bilar."
 • "Det är också Karlshamns hamn som ska godkänna all personal från Wasco."
 • "Villkoret handlar om att lämna all annan mark."
 • "I juni ska det fattas ett så kallat inriktningsbeslut i frågan och politikerna har fyra olika alternativ att välja mellan – att rusta upp de befintliga lokalerna, att koncentera all verksamhet till antingen Karlskrona eller Karlshamn eller att bygga ett helt nytt sjukhus."
 • "– Vi önskar honom all lycka till framåt."
 • "– Det är ju under all kritik, man måste värna om sina medarbetare och vill Karlshamns kommun ha kvar sin personal är det viktigt att de tar hand om dem, säger Charlotta Svensson."
 • "Enligt Mikael Olausson, arbetsledare på drift- och serviceförvaltningen, kommer dröja minst fem dagar efter att det slutat snöa innan all snö är borta från alla mindre vägar och cykelvägar."
 • "Det beslutades då att all personal"
 • "Som utredare kan man ha en uppfattning hur det har gått till, och det jobbar man för att säkra med all den stödbevisning som finns, säger Robert Loeffel, polisens presschef i region syd."
 • "Flickan själv har berättat att hon fick använda all sin styrka för att ta sig ur mannens grepp och hon berättade sedan vad som hänt för både föräldrar och personal i skolan."

Diskussion om ordet all

 • - 2008-05-06

  all, everything

Alle

Namn

Diskussion om ordet Alle

allé

allén
alléer
alléerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet allé på svenska?

Obestämd singular: allé
Bestämd singular: allén
Obestämd plural: alléer
Bestämd plural: alléerna

Hur används ordet allé

 • "Under första hälften av 1800-talet anläggs en helt ny typ av allé som kantar landsvägar."
 • "” Att ställa krav på kompensation som innebär att plantera ny allé om 36 träd framstår som väl långtgående ” skriver Mark- och miljööverdomstolen i sin dom."
 • "Ronneby kommun har polisanmälts efter att ha sågat ned 100-åriga träd i en allé, men kommunen menar att det var nödvändigt för trafiksäkerheten."
 • "Men för att få fälla träd i en allé krävs det dispens från länsstyrelsen, vilket kommunen inte hade."
 • "Men de nio lindarna ingick i en allé och var skyddsvärda på grund av höga biotopiska värden och kommunen skulle därför ha ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen."
 • "Efter att ha tagit bort nio träd från en allé, måste Ronneby kommun nu plantera 36 nya träd längs samma vägsträcka."
 • "Hovrätten konstaterar att Carl-Göran Svensson borde ha sökt tillstånd först, men eftersom träden var sjuka och att han hade planterat en ny allé, anser Hovrätten är gärningen är ringa och därmed inte heller straffbar."
 • "Träden var sjuka och en nya allé ska planteras."
 • "Carl-Göran Svensson, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, är misstänkt för brott mot områdesskydd efter att han hösten 2007 sågade ner 16 gamla almar i en allé på sin gård i Ramdala."
 • "Miljöoch byggnadsnämndens ordförande i Karlskrona, Carl-Göran Svensson ( M ), frias även i Hovrätten sedan han blivit åtalad för att ha sågat ned en allé på sin egen mark."
 • "Ronneby kommun avverkade nio lindar i en allé mellan Reddvägen och Ronnebyån 2013 då de ansågs utgöra risk för människors liv och hälsa, samt av trafiksäkerhetsskäl."

Vad betyder allé inom stadsmiljö ?

En allé är en enkelsidig, dubbelsidig eller fler-dubbelsidig trädrad, som ofta finns i anslutning till en väg, vattendrag eller gräns. http://sv.wikipedia.org/wiki/Alle

Möjliga synonymer till allé

Relaterat till allé

öppning

växt

väg

jordbruk

sammanhang

tillhåll

Diskussion om ordet allé