utdöd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet utdöd

  • "I sju är den helt utdöd."
  • "Båtracingen som sport är nästan utdöd i Sverige tråkigt nog."
  • "Enligt en uppteckning från 1934 har ” Byn blivit utdöd genom digerdöden."
  • "1983 bestämde sig fiskvårdarna för att försöka få tillbaka laxen i Testeboån som då var helt utdöd i ån."
  • "Sländan ansågs utdöd enligt rödlistan 2005."
  • "Om nordkaparen försätter att dö i samma takt som nu, så befarar forskare att arten inom ett par årtionden är helt utdöd."
  • "Tand från utdöd släkting hittad"
  • "Sedan ansågs den vara utdöd eller väldigt hotad, så det var kul att hitta arten."
  • "Klockgrodan egentligen utdöd"
  • "PRV bifaller mannens ansökan med motiveringen att släkten Nordenstjerna har varit utdöd sedan 1947 på den manliga sidan och sedan 1999 på den kvinnliga."

Vad betyder utdöd inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
; art som försvinna|försvunnit, upphöra|upphört eller gå under|gått under genom att den sista individen har dött

Möjliga synonymer till utdöd

Diskussion om ordet utdöd