utdömd

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till utdömd

Hur används ordet utdömd

 • "En nordisk arresteringsorder får utfärdas av en nordisk stat och innehåller en begäran om att en eftersökt person ska överlämnas från en annan nordisk stat för lagföring eller för verkställighet av en redan utdömd frihetsberövande påföljd, enligt regeringen."
 • "Hon menar att flera av lekplatserna kan komma att behållas och att kommunen enbart plockar bort den lekplatsutrustning som är utdömd av säkerhetsskäl."
 • "Det aktuella brottet med våldet mot polisen begicks dessutom under 35-åringens prövotid för tidigare utdömd skyddstillsyn."
 • "Från första stunden han kom in till sjukhuset var han utdömd, så upplevde jag det, säger Margreth Persson."
 • "Enligt anmälan ska mannen, som har psykiska besvär, leva i misär och bo i en mögelskadad lägenhet som har blivit utdömd."
 • "Ishallen utdömd"
 • "Ishallen i Falun är utdömd på grund av mögel och frågan är om det ska bli reparation eller nybygge."
 • "– Vi har uppmanats av kommunfastigheter i Borlänge kommun om att lämna in en ansökan om att få hjälp med tillfälliga lokaler, eftersom lokalen vi är i nu är utdömd."
 • "Men det moderna samhällets krav på effektivitet och lönsamhet har gjort att stationen i Kolforsen blivit utdömd."
 • "Numera finns en moské i en nedlagd livsmedelsaffär i Jakobsgårdarna medan huvudförsamlingen håller till i en utdömd rivningsfastighet, en gammal skolbyggnad, på Bullermyren, alldeles intill tennishallen."

Diskussion om ordet utdömd

utdöma

utdömer
utdömde
utdömt
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet utdöma på svenska?

Presens: utdömer
Preteritum: utdömde
Supinum: utdömt

Hur används ordet utdöma

 • "Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet, har bland annat möjlighet att utdöma en så kallad upphandlingsskadeavgift på upp till tio miljoner kronor."
 • "Men att efter två år utdöma en påföljd förefaller inte som rimligt och proportionerligt, särskilt med hänsyn till att han var 15 år när gärningarna begicks ”, skriver rådman Lise-Lotte Bäckström i domprotokollet."
 • "Han har nu yrkat på att tingsrätten i Kristianstad ska utdöma 300 000 kronor i företagsbot."
 • "Hovrätten valde dock ett utdöma ett lägre straff – fängelse i två år och tre månader – med motiveringen att den dödade passageraren ska ha varit medveten om att föraren var alkoholpåverkad och dessutom saknade körkort."
 • "– Det längsta tidsbestämda straffet som hovrätten kan utdöma är 18 års fängelse, vilket jag yrkar på om de inte döms till livstids fängelse, säger Kristofer Magnusson."
 • "Sedan gör vi en bedömning om ärendet strider mot regelverket och om vi i sådant fall ska göra ett tillsynsbeslut och eventuellt utdöma en avgift för en överträdelse, säger Dan Sjöblom, generaldirektör vid Konkurrensverket."
 • "Ansvarsnämnden finner dock inget skäl att utdöma disciplinpåföljd men påpekar att det hade varit önskvärt att hundägarna informerats innan tänderna drogs ut."
 • "Genom att inte dela ut post regelbundet har Postnord brutit mot postlagen men enligt gällande lagstiftning går det inte att utdöma böter."
 • "CCI har rätt att utdöma böter på upp till tre gånger vinsten, eller 10 procent av omsättningen."
 • "Varför har USA rätt att utdöma böter för ett icke-amerikanskt företag?"

Diskussion om ordet utdöma