missgynna

missgynnar
missgynnade
missgynnat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet missgynna på svenska?

Presens: missgynnar
Preteritum: missgynnade
Supinum: missgynnat

Hur används ordet missgynna

 • "Det är denna miljökonsekvensbeskrivning som flera Hanöbor nu oroar sig för ska missgynna dem."
 • "I klippet förklarar han varför förslaget skulle missgynna de synskadade."
 • "Att Live Nation har en monopolställning kan på sikt missgynna Peace and Love, som börjar om knappt två veckor."
 • "Samtidigt som regeringen satsar på att förstärka ekonomin för de med sämst ekonomi, får den också kritik för att missgynna sparandet."
 • "– Sammanslaget har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i nuläget låga opinionssiffror och ett nyval skulle därmed möjligtvis kunna missgynna dem, säger Carl-Fredrik Graf ( M ), kommunstyrelseordförande i Halmstad."
 • "För knäleden finns tecken som tyder på att det finns socioekonomiska skillnader, men dessa skulle snarare gynna än missgynna personer i asylprocessen, berättar Elias Palm, eftersom det är rimligt att anta att dessa snarare kommer från grupper med låg än hög socioekonomisk status."
 • "Däremot ska betygen inte missgynna den som skriver prov vid ett senare tillfälle eller glömmer böcker och är allmänt slarvig."
 • "Reglerna har kritiserats från olika håll för att vara å ena sidan för generösa, å andra sidan enormt krångliga och för att missgynna småföretag."
 • "Det kan gynna Sverigedemokraterna, och missgynna exempelvis Socialdemokraterna."
 • "Kan gynna SD och missgynna S"

Vad betyder missgynna inom generell ?

behandla orättvist, ge någon nackdelar i förhållande till någon annan

Översättningar

Möjliga synonymer till missgynna

missgynnande

Okänd ordklass

Hur används ordet missgynnande

 • "Att tvinga lesbiska par bekosta en medicinsk utredning där svaret är på förhand givet innebär enligt Homo ett klart missgynnande."
 • "2007 gjordes 317 anmälningar om könsdiskriminering och missgynnande."
 • "- Den här regeln som förbjuder missgynnande är väldigt sträng."
 • "De vanligast rör missgynnande i samband med omplacering eller avsked ( 20 ), lön eller andra villkor ( 19 ) och rekrytering eller befordran ( 13 )."
 • "– Företagen är intresserade av att sponsra mer, men hindras av snåriga regler och missgynnande beskattning."
 • "Uppropet # MeToo där sexuella trakasserier uppmärksammats i hela världen har enligt Kristina Johansson satt fingret på att många arbetsplatser har en missgynnande kultur som de behöver förändra i grunden."
 • "Filmpool Nord tycker att produktioner ute i landet varit missgynnande och att filmavtalet är en historisk kvarleva som inte länge fungerar."
 • "I Uppsala har en stämningsansökan om missgynnande av kvinnliga sökande på veterinärutbildningen lämnats in."
 • "Svenska knallare missgynnande"
 • "Mannen har missgynnats vid tillsättandet av tjänsten och det missgynnande har samband med hans könstillhörighet, skriver juristen."

Relaterat till missgynnande

misslyckande

olämplighet

motstånd

misshag

ovillighet

olämplighet

hopplöshet

hinder

förkastelse