onerös

Okänd ordklass

Vad betyder onerös inom generell ?

rättshandling som sker mot vederlag