tilltäppt

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tilltäppt

  • "För att kunna spilla vatten vid höga flöden ska Fortum också öppna upp en tidigare tilltäppt omloppstunnel som varit sluten."
  • "– Det här är en lucka i lagstiftningen som inte är tilltäppt."
  • "I de nyare mobilerna med Bluetooth är det här säkerhetshålet tilltäppt, men frågan är om problemet försvinner i takt med att äldre telefoner fasas ut."
  • "Hålet tilltäppt"
  • "Tillsammans med en enig forskarkår lyckades hon få stopp på freontillverkningen genom ett internationellt avtal 1987 och man har beräknat att ozonhålet över Antarktis ska vara tilltäppt år 2060."
  • "– Det ska inte vara någon fara, läckan ska vara tilltäppt, säger presskommunikatören Fredrik Gustavsson."
  • "Men säkerhetsluckan ska sedan i helgen vara tilltäppt."
  • "Säkerhetsluckan ska nu vara tilltäppt, men prognosen för när sörmlänningarna kan boka prov via 1177 igen är osäker."
  • "– Den är fortfarande inte tilltäppt."
  • "Delar av Ringhals sprinklersystem har varit tilltäppt av kvarglömt skräp."

Diskussion om ordet tilltäppt