motsträvig

motsträvigare
motsträvigast
Adjektiv

Synonymer till motsträvig

Hur böjs ordet motsträvig på svenska?

Komparativ: motsträvigare
Superlativ: motsträvigast

Hur används ordet motsträvig

  • "Enligt kommun är det en ” motsträvig ” berggrund som gör att borrning och sprängning tar längre tid än man tidigare räknat med."
  • "Pojken var väldigt motsträvig, men oavsett det anser vi att sex timmar är anmärkningsvärt länge och det är därför vi anmäler oss själva, säger chefläkare Christer Allenmark."
  • "– Halland har ju förklarat tydligt att man inte önskar gå in i en region, och att samarbeta med någon som är motsträvig är inte alltid enkelt."
  • "Även om man är motsträvig i vissa frågor är man lojal med det europeiska projektet."
  • "Alliansen trodde ju att decemberöverenskommelsen var en seger över en motsträvig socialdemokrati."
  • "– Landet har alltid varit en motsträvig medlem i EU och kan kanske nu hitta en ny roll i världen och skapa mer global handel, vilket jag tror kommer vara bra både för mitt företag som har kunder i hela världen, och för affärslivet generellt."
  • "– Eftersom den inte var tv-sänd kunde den kanske vara lite mer rå och motsträvig förr, med en tydligare subkulturell prägel av underground och ” do it yourself ”."
  • "– Det är en berättelse om en motsträvig hjälte som utvecklas till en äkta hjälte, säger han till The Guardian, och fortsätter :"
  • "Banksy motsträvig på konstmarknaden"
  • "Den 32-åriga kvinna som misstänks för barnmorden i Arboga är fortsatt motsträvig och vill inte svara på frågor när förhören i hovrätten fortsatte under torsdagen."

Vad betyder motsträvig inom vardagligt ?

som ogärna accepterar något; motvillig, vrång

Relaterat till motsträvig

gensträvighet

förnekelse

motsättning

motstånd

oenighet

motsats

ovillighet

misshag

hinder

motstånd

motstånd

motsättning

bortstötning

förkastelse

tillbakagång

svårighet

Diskussion om ordet motsträvig