restriktiv

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet restriktiv

  • "Polisen är tidigt i utredningen restriktiv med uppgifter om vad som orsakade bråket och exakt vad som hände."
  • "Myndigheten menar att en restriktiv nationell alkoholpolitik leder till minskat antal självmord."
  • "Det som hittills gjorts är att vakanta tjänster måste prövas innan nyrekrytering samt en restriktiv hållning när det gäller inköp."
  • "Det går att ordna enkla måltider som ändå blir trevliga, säger hon, och understryker att hon medvetet är restriktiv med kortanvändandet."
  • "Vi tillämpar en restriktiv hållning eftersom lagstiftningen är skriven på det sättet."
  • "Vi har en restriktiv hållning när det gäller namnpublicering på svt och vi brukar inte namnge någon om det inte finns ett starkt oavvisligt allmänintresse som talar för det och vi ser helt att den lagliga processen har sin gång först."
  • "SVT har en restriktiv hållning till namnoch bildpublicering på såväl offer som brottslingar, men nu väljer ansvariga utgivare för Aktuellt, Rapport, Gomorron Sverige och GävleDala att publicera namn och bild på 42-åringen."
  • "Länsstyrelsen har avslagit ansökan eftersom samerna har renskötsel i området och myndigheten försöker vara restriktiv när det gäller att bygga på sådan mark."
  • "— Landstinget har idag en väldigt restriktiv alkoholrepresentation."
  • "– Målet innehåller svåra bedömningsfrågor och domstolen har strävat efter att göra en individuell och restriktiv prövning vilket har lett till att tillstånd inte medges generellt för hela Dalatrafiks verksamhetsområde, säger rättens ordförande Karin Forslund Johansson i ett pressmeddelande."

Diskussion om ordet restriktiv