intolerant

Adverb

Översättningar

Hur används ordet intolerant

 • "Det är också en chans för många att visa att bara för att man bor i en småstad så är man inte intolerant och omdern utan vi är öppna vi med, säger Jill Wegerup, initiativtagare till Pride Falkenberg."
 • "Utöver odiagnostiserade konsumenter som uppger sig må bättre av laktosfritt kan även familjer där alla väljer laktosfria varor på grund av en intolerant familjemedlem förklara varför inte bara intoleranta driver försäljningen, enligt honom."
 • "Oansvarigt, tyckte Åkesson om Liberalernas politik, intolerant, svarade Sabuni om Sverigedemokraternas."
 • "” Under de senaste dagarna har det kommit kritik mot att jag har varit ledare i organisationer som medvetet och omedvetet bjudit in personer som uttryckt sig rasistiskt och intolerant vid olika tillfällen och att detta är att betrakta som legitimering av deras åsikter, skriver Omar Mustafa."
 • "” Jag har full förståelse för kritikernas syn på att dessa personers deltagande kan uppfattas som legitimering av en hatfylld och intolerant syn, inte minst har de senaste dagarnas debatt visat att det har motverkat sitt syfte."
 • "Man blir mer intolerant om man anser sig ha det dåligt själv, säger han."
 • "” Använder yttrandefriheten i ett intolerant syfte ”"
 • "– Det är en antifeministisk och antimuslimsk tidning som försöker använda yttrandefrihetsargumentet i ett intolerant syfte, säger Gardell."
 • "- Homofoben är ondsint, primitiv, anti- intellektuell, vidskeplig, anti- demokratisk och intolerant."
 • "Nästan hälften har en intolerant syn på flyktingar, jämställdhet och FN."

Vad betyder intolerant inom generell ?

ej tolerant, ofördragsam

Diskussion om ordet intolerant

intolerant

intolerantare
intolerantast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet intolerant på svenska?

Komparativ: intolerantare
Superlativ: intolerantast

Hur används ordet intolerant

 • "Det är också en chans för många att visa att bara för att man bor i en småstad så är man inte intolerant och omdern utan vi är öppna vi med, säger Jill Wegerup, initiativtagare till Pride Falkenberg."
 • "Utöver odiagnostiserade konsumenter som uppger sig må bättre av laktosfritt kan även familjer där alla väljer laktosfria varor på grund av en intolerant familjemedlem förklara varför inte bara intoleranta driver försäljningen, enligt honom."
 • "Oansvarigt, tyckte Åkesson om Liberalernas politik, intolerant, svarade Sabuni om Sverigedemokraternas."
 • "” Under de senaste dagarna har det kommit kritik mot att jag har varit ledare i organisationer som medvetet och omedvetet bjudit in personer som uttryckt sig rasistiskt och intolerant vid olika tillfällen och att detta är att betrakta som legitimering av deras åsikter, skriver Omar Mustafa."
 • "” Jag har full förståelse för kritikernas syn på att dessa personers deltagande kan uppfattas som legitimering av en hatfylld och intolerant syn, inte minst har de senaste dagarnas debatt visat att det har motverkat sitt syfte."
 • "Man blir mer intolerant om man anser sig ha det dåligt själv, säger han."
 • "” Använder yttrandefriheten i ett intolerant syfte ”"
 • "– Det är en antifeministisk och antimuslimsk tidning som försöker använda yttrandefrihetsargumentet i ett intolerant syfte, säger Gardell."
 • "- Homofoben är ondsint, primitiv, anti- intellektuell, vidskeplig, anti- demokratisk och intolerant."
 • "Nästan hälften har en intolerant syn på flyktingar, jämställdhet och FN."

Vad betyder intolerant inom järnväg ?

ej tolerant, ofördragsam

Möjliga synonymer till intolerant

Relaterat till intolerant

stränghet

hinder

asketism

illvilja

omdömeslöshet

orubblighet

hjärtlöshet

överkänslighet

rättshaveri

oförskämdhet

Diskussion om ordet intolerant

intolerant

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder intolerant inom generell, generell, generell ?

unwilling to tolerate difference of opinion

Möjliga synonymer till intolerant

Diskussion om ordet intolerant