dogmatisk

Adjektiv

Översättningar

Övrig relation till dogmatisk

Hur används ordet dogmatisk

  • "Kritikerna, de så kallade förnyarna, anser att partiet ska återvända till den politik som fördes under Schymans tid och anser att den nuvarande ledningen är för dogmatisk och kommunistisk."
  • "Mp är skeptiskt till att subventionera en viss sektor, men Eriksson tilläg- ger : - Vi har ingen dogmatisk syn som socialdemokraterna och vänsterpartiet."
  • "Men jag är samtidigt inte dogmatisk."
  • "– All slags konst kan ju bli pekpinnemässig eller dogmatisk, säger Lars Bergström."
  • "– All slags konst kan ju bli pekpinnemässig eller dogmatisk, säger Lars Bergström."
  • "– Man provocerades av journalister att vara tvär, dogmatisk och kategorisk."
  • "Lars Lewin menar att den är dogmatisk och en besvärande belastning för universitetet som inte går att försvara."
  • "De är drivna av en dogmatisk tro som enligt dem rättfärdigar urskillningslöst mördande av unga människor, muslimer eller andra, för att uppnå sina mål."
  • "– Vi vill inte vara en dogmatisk, doktrinär eller extremistisk regering."

Vad betyder dogmatisk inom generell ?

som håller fast vid en dogm utan att anpassa sig efter omständigheterna; ihärdig, fundamentalistisk, konsekvent, enkelspårig

Möjliga synonymer till dogmatisk

Relaterat till dogmatisk

föreskrift

religionsurkund

bekräftelse

tro

övertygelse

orubblighet

Diskussion om ordet dogmatisk