teoretisk

mer teoretisk
mest teoretisk
Adjektiv

Synonymer till teoretisk

Hur böjs ordet teoretisk på svenska?

Komparativ: mer teoretisk
Superlativ: mest teoretisk

Hur används ordet teoretisk

  • "Efter en sex veckor lång teoretisk utbildning med fokus på karriär, jobb, teambuilding och företagskunskap påbörjade alla deltagare en lika lång praktikperiod."
  • "– Dem har visat så mycket kunskap, både teoretisk och praktiskt, säger Ricky Lindberg stolt."
  • "Provet innehåller en teoretisk och en praktisk del och sedan klinisk praktik innan deltagarna kan få sin svenska legitimation."
  • "Provet innehåller en teoretisk och en praktisk del och sedan klinisk praktik innan deltagarna kan få sin svenska legitimation."
  • "Sex veckors teoretisk utbildning med praktiska inslag väntar."
  • "– Samtidigt var det mest en teoretisk risk att de skulle besluta något annat."
  • "Enligt gymnasiechef Göran Palmer skulle en teoretisk utildning av det slag som Galären erbjuder inte kunna bedrivas med så få sökande elever."
  • "– Det här är något helt nytt, det finns ingen tradition av att söka till en teoretisk spetsutbildning som det gör när det gäller teater och idrott, säger Mattias Liedholm, rektor på Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona."
  • "I samband med lördagens Harry Martinson-sällskaps årshögtid tilldelas Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik årets Harry Martinsonpris."
  • "Personal som IVO intervjuat uppger också att de varken fick teoretisk eller praktiskt introduktion till arbetet och att någon arbetsbeskrivning inte fanns."

Vad betyder teoretisk inom lingvistik ?

som hör till teori snarare än praktik, tänkbar, opraktisk, overklig, abstrakt

Diskussion om ordet teoretisk