godtycklig

godtyckligare
godtyckligast
Adjektiv

Synonymer till godtycklig

Hur böjs ordet godtycklig på svenska?

Komparativ: godtyckligare
Superlativ: godtyckligast

Hur används ordet godtycklig

 • "Hyran fortsätter att vara för hög och förmedlingen av bostäder tyder på en godtycklig process skriver SFS."
 • "” Vi kan inte ha ett skattesystem som innebär godtycklig straffbeskattning av enskilda verksamheter och branscher ”, säger Lindberg."
 • "Frågor ställs också, om vilket skydd och stöd andra svenska biståndsarbetare kan räkna med från Sveriges regering ifall man utsätts för en liknande godtycklig och kränkande rättsprocess som drabbat Fikru Maru."
 • "– Det är en godtycklig gräns som lika gärna hade kunna vara 30, 31 eller 32 år, säger Sven Oredsson, medicinsk rådgivare på Region Skåne."
 • "Fördelningen har i många fall dessutom setts som godtycklig."
 • "På andra sidan : en rad assistansbolag som kritiserar aggressiv och godtycklig myndighetsutövning."
 • "På andra sidan : en rad assistansbolag som kritiserar aggressiv och godtycklig myndighetsutövning."
 • "Avlyssningen är helt godtycklig och urskillningslös."
 • "Advokaten om encrobevisen : Avlyssningen helt godtycklig och urskillningslös"
 • "Karina, som har hjälpt Arne i alla år tycker att lagen blivit godtycklig och bara gäller för några få."
 • "Hyran fortsätter att vara för hög och förmedlingen av bostäder tyder på en godtycklig process skriver SFS."
 • "” Vi kan inte ha ett skattesystem som innebär godtycklig straffbeskattning av enskilda verksamheter och branscher ”, säger Lindberg."
 • "Frågor ställs också, om vilket skydd och stöd andra svenska biståndsarbetare kan räkna med från Sveriges regering ifall man utsätts för en liknande godtycklig och kränkande rättsprocess som drabbat Fikru Maru."
 • "– Det är en godtycklig gräns som lika gärna hade kunna vara 30, 31 eller 32 år, säger Sven Oredsson, medicinsk rådgivare på Region Skåne."
 • "Fördelningen har i många fall dessutom setts som godtycklig."
 • "På andra sidan : en rad assistansbolag som kritiserar aggressiv och godtycklig myndighetsutövning."
 • "På andra sidan : en rad assistansbolag som kritiserar aggressiv och godtycklig myndighetsutövning."
 • "Avlyssningen är helt godtycklig och urskillningslös."
 • "Advokaten om encrobevisen : Avlyssningen helt godtycklig och urskillningslös"
 • "Karina, som har hjälpt Arne i alla år tycker att lagen blivit godtycklig och bara gäller för några få."

Vad betyder godtycklig inom ekonomi ?

som inte utmärker sig med sina egenskaper, eller som i varje fall är slumpmässigt vald /med avseende på dessa egenskaper/ och som kan ha vilka (okända) egenskaper som helst

Relaterat till godtycklig

myndighet

frihet

val

olaglighet

omständighet

antagande

tankefel

vilja

hållningslöshet

nyck

relationslöshet

avvikelse

oregelbundenhet

Diskussion om ordet godtycklig