slumpartad

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet slumpartad

 • "Men fondernas avkastning är slumpartad – och har sedan 2002 varit 1,5 procent sämre än börsen, efter avgifter och andra kostnader."
 • "” Möjligheterna att upprätthålla smittskyddsbegränsande åtgärder måste stå i centrum, inte en i smittskyddshänseende slumpartad indelning av vilken typ av verksamhet som berörs ” heter det i Centerns förslag daterat den 14 oktober."
 • "Samtidigt står det klart att jakten inte är slumpartad."
 • "” Det är inte utrett om han siktade där slaget träffade eller om placeringen var mer slumpartad ”, skriver hovrätten."
 • "– Det är för tidigt att säga något om motivet, men det är ingen slumpartad attack."
 • "Intrycket så här långt är att det inte är någon slumpartad händelse."
 • "Enligt Agne Widholm på Haverikommissionen kan dock det som orsakade kraschen vara en så sällsynt och slumpartad händelse att det inte är säkert att det går återskapa i simulatorn."
 • "Gammal teknik mer slumpartad"
 • "Polisens teori i nuläget är att händelsen är helt slumpartad."
 • "Men kontrollen av hur många djur som finns är mycket slumpartad."

Vad betyder slumpartad inom generell ?

som beror på chans eller slump

Diskussion om ordet slumpartad

slumpartad

Adjektiv

Hur används ordet slumpartad

 • "Men fondernas avkastning är slumpartad – och har sedan 2002 varit 1,5 procent sämre än börsen, efter avgifter och andra kostnader."
 • "” Möjligheterna att upprätthålla smittskyddsbegränsande åtgärder måste stå i centrum, inte en i smittskyddshänseende slumpartad indelning av vilken typ av verksamhet som berörs ” heter det i Centerns förslag daterat den 14 oktober."
 • "Samtidigt står det klart att jakten inte är slumpartad."
 • "” Det är inte utrett om han siktade där slaget träffade eller om placeringen var mer slumpartad ”, skriver hovrätten."
 • "– Det är för tidigt att säga något om motivet, men det är ingen slumpartad attack."
 • "Intrycket så här långt är att det inte är någon slumpartad händelse."
 • "Enligt Agne Widholm på Haverikommissionen kan dock det som orsakade kraschen vara en så sällsynt och slumpartad händelse att det inte är säkert att det går återskapa i simulatorn."
 • "Gammal teknik mer slumpartad"
 • "Polisens teori i nuläget är att händelsen är helt slumpartad."
 • "Men kontrollen av hur många djur som finns är mycket slumpartad."

Vad betyder slumpartad inom musik ?

som beror på chans eller slump

Diskussion om ordet slumpartad