tillfällig

Adjektiv

Hur används ordet tillfällig

 • "Efter en tillfällig nedgång 2011 ökade antalet betalningsförelägganden med anledning av sms-lån kraftigt förra året, med inte mindre än 62 procent."
 • "Beskedet om att hon kommer att klara ingreppet ger en tillfällig respit."
 • "Men i ett läge när vi diskuterar om vi skall lägga in mer pengar på arbetsmarknadsåtgärder tror vi att det är bättre att lägga de pengarna på en tillfällig sänkning för småföretag som nyanställer, sa Annie Lööf på pressträffen efter talet."
 • "I Kungsbacka kommuns e-postpolicy från 2004 beskrivs meddelande av tillfällig betydelse som lämnas via mejl och ersätter ett telefonsamtal som exempel på handlingar som inte är allmänna och därmed inte behöver lämnas ut till allmänheten."
 • "Det skedde då en tillfällig nedgång av obetalda lån, men redan nu kan alltså konstateras att de åtgärderna var otillräckliga."
 • "Jan Turvall har svårt att se att det rör sig om en tillfällig betydelse i det fall som nu anmälts till Justitieombudsmannen."
 • "I Kungsbacka kommuns e-postpolicy från 2004 beskrivs meddelande av tillfällig betydelse som lämnas via mejl och ersätter ett telefonsamtal som exempel på handlingar som inte är allmänna och därmed inte behöver lämnas ut till allmänheten."
 • "Säsongsanställningen hos ortens lokala bagare såg hon från början mest som en tillfällig inkomstkälla, för att finansiera skidåkning och after ski-partyn med kompisarna."
 • "Stockholm : En stor tillfällig koalition och sedan nyval om några månader."
 • "Jan Turvall har svårt att se att det rör sig om en tillfällig betydelse i det fall som nu anmälts till Justitieombudsmannen."
 • "Se tillfällig tidtabell nedan."
 • "Länsstyrelsen har sammanställt statistik kring tillfällig föräldrapenning för fyra län – Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Halland."
 • "Nu har kommunen hittat en tillfällig lösning på problemet och kommer att hyra en lokal på Tennvägen."
 • "Dessutom måste det finnas en permanent lösning för brandtrappan, just nu är det en tillfällig lösning, säger Kristina Stark, bygglovchef i Karlskrona kommun."
 • "Kultur- och fritidsförvaltningens Mats Mattisson menar att Karlskrona kommun är nära en lösning, en tillfällig sådan."
 • "Han understryker att omprioriteringen är tillfällig och säger att polisen nu får acceptera en lägre redovisningsgrad för denna typ av brottslighet."
 • "Det är inte bara kring tillfällig föräldrapenning, för vård av barn, som skillnaden är stor."
 • "Under 2016 var det kvinnorna som i 65 procent av fallen tog ut tillfällig föräldrapenning i Blekinge."
 • "Men det är bara en tillfällig lösning och snart måste det till något långsiktigt."
 • "En tillfällig lokal kommer att hyras på Tennvägen."

Vad betyder tillfällig inom musik ?

som bara existerar under en begränsad (ofta kort) tid; övergående, provisorisk

Relaterat till tillfällig

tillägg

yttre väsen

slump

spridning

möjlighet

relationslöshet

omständighet

kortvarighet

tidsförhållande

slump

ovisshet

avvikelse

grundlöshet

Diskussion om ordet tillfällig