rapsodisk

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder rapsodisk inom generell ?

osammanhängande; (om dikt) inte indelad i strofer

Relaterat till rapsodisk

avbrott

splittring

oregelbundenhet

del

spridning

fördelning

ofullkomlighet

ofullständighet

Diskussion om ordet rapsodisk