bristfällig

bristfälligare
bristfälligast
Adjektiv

Hur böjs ordet bristfällig på svenska?

Komparativ: bristfälligare
Superlativ: bristfälligast

Hur används ordet bristfällig

  • "Bevisningen mot min klient har varit minst sagt bristfällig, säger Christer Holmqvist."
  • "Många av dem som arbetar vid verkstaden pratar ingen svenska och bristfällig engelska."
  • "Inspektionen för vård och omsorg ( IV ) har granskat händelsen och kommit fram till att den medicinska utredningen var bristfällig och att det var olämpligt att skriva ut tramadol till patienten."
  • "Kommunikationen mellan kommunen och Studieförbundet Vuxenskolan verkar bristfällig och åsikterna om vad som sagts tidigare går isär."
  • "En bov i dramat är alla de enskilda avloppen med bristfällig rening."
  • "Bland annat konstateras att patientens dokumentation var bristfällig, samt att patienten eller anhöriga inte fick vara delaktiga i beslutet om palliativ vård."
  • "– Vi kommer att få en bristfällig Försvarsmusik om besparingarna ska göras och det blir nu upp till högkvarteret att fatta avgörande beslut."
  • "I inlägget skriver styrelseledamoten också att Karlskrona HK:s organisation är bristfällig och måste uppgraderas till nästa säsong."
  • "I sitt utlåtande skriver de att omvårdnaden varit bristfällig då man missat att lägga ut larmmattan som det var bestämt enligt vårdplanen."
  • "Det är 28 tågvärdar och lokförare på Öresundstågen som berörs, och de upplever att informationen om deras framtid är bristfällig."

Vad betyder bristfällig inom vardagligt ?

som är behäftad med brister och därför fungerar illa

Diskussion om ordet bristfällig