felaktig

Adverb

Översättningar

Synonymer till felaktig

Övrig relation till felaktig

Hur används ordet felaktig

 • "S-ledamoten Elina Gustafsson får återigen utstå grovt näthat och hot, efter att en sex år gammal, och felaktig, bild"
 • "Sammantaget gjorde vi en felaktig bedömning."
 • "Mannen förnekar detta och menar i sin överklagan att hans penis möjligtvis kan ha skymtat då han rättade till sina byxor och att kvinnan som var ” halvsovande ” har en felaktig bild av händelsen."
 • "Symbolen ger, enligt drakens skapare, en felaktig bild av konstverket."
 • "Landstinget Blekinge anmälde därefter sig själva enligt Lex Maria eftersom det varit en risk för allvarlig vårdskada på grund av både felaktig operationsteknik i kombination med att stödanordningar på operationsbordet saknades."
 • "Flera bilister har fått parkeringsböter som de överklagat och därefter fått pengarna tillbaka, då det visat sig att boten varit felaktig."
 • "Hovrätten använde, enligt Högsta domstolen, en felaktig grund då den avslog bankens talan mot en revisionsbyrå, som enligt banken borde ha larmat om ett företag som senare gick i konkurs."
 • "Det var en felaktig uppgift som nu har korrigerats."
 • "Men boten var felaktig enligt åklagaren."
 • "Redan i mitten av januari fick drift- och serviceförvaltningens chef Per Jonsson information om att det regelmässigt betalades ut felaktig jourersättning i kommunen."

Vad betyder felaktig inom generell ?

inte korrekt; som innehåller ett eller flera fel

Möjliga synonymer till felaktig

Diskussion om ordet felaktig

felaktig

felaktigare
felaktigast
Adjektiv

Hur böjs ordet felaktig på svenska?

Komparativ: felaktigare
Superlativ: felaktigast

Hur används ordet felaktig

 • "S-ledamoten Elina Gustafsson får återigen utstå grovt näthat och hot, efter att en sex år gammal, och felaktig, bild"
 • "Sammantaget gjorde vi en felaktig bedömning."
 • "Mannen förnekar detta och menar i sin överklagan att hans penis möjligtvis kan ha skymtat då han rättade till sina byxor och att kvinnan som var ” halvsovande ” har en felaktig bild av händelsen."
 • "Symbolen ger, enligt drakens skapare, en felaktig bild av konstverket."
 • "Landstinget Blekinge anmälde därefter sig själva enligt Lex Maria eftersom det varit en risk för allvarlig vårdskada på grund av både felaktig operationsteknik i kombination med att stödanordningar på operationsbordet saknades."
 • "Flera bilister har fått parkeringsböter som de överklagat och därefter fått pengarna tillbaka, då det visat sig att boten varit felaktig."
 • "Hovrätten använde, enligt Högsta domstolen, en felaktig grund då den avslog bankens talan mot en revisionsbyrå, som enligt banken borde ha larmat om ett företag som senare gick i konkurs."
 • "Det var en felaktig uppgift som nu har korrigerats."
 • "Men boten var felaktig enligt åklagaren."
 • "Redan i mitten av januari fick drift- och serviceförvaltningens chef Per Jonsson information om att det regelmässigt betalades ut felaktig jourersättning i kommunen."

Vad betyder felaktig inom psykologi ?

inte korrekt; som innehåller ett eller flera fel

Relaterat till felaktig

misslyckande

olämplighet

tankefel

oriktighet

ofullkomlighet

oriktighet

motsättning

olämplighet

försumlighet

obehörighet

Diskussion om ordet felaktig