snedvriden

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till snedvriden

Hur används ordet snedvriden

 • "Det blir en snedvriden konkurrens mot de seriösa aktörer som finns här, säger Petter Wahllöf, polis i Karlskrona."
 • "Det handlar om risk för snedvriden konkurrens och förbud mot stöd till enskilda."
 • "Annika tror inte det är någon risk för snedvriden konkurrens."
 • "Hotellbranschen hävdar att lägenuthyrningssajter som AirBnB riskerar gästernas säkerhet och leder till snedvriden konkurrens."
 • "Beskedet välkomnas av branschorganisationen Svensk Handel, som länge kritiserat systemet för att bidra till en snedvriden konkurrens."
 • "Kritikerna, däremot, talar om snedvriden konkurrens och stigmatisering av redan problemfyllda områden."
 • "” Anskaffningen snedvriden ”"
 • "– Motköp är en konstig figur, något som man inom EU försöker arbeta bort, då det gör att den rena affärsmässigheten i anskaffningen av krigsmateriel blir snedvriden."
 • "Polisforskaren : Visar en snedvriden bild av yrket"
 • "Vi måste alla se till att arbeta med förändrade normer och attityder mot de pojkar och män som har en snedvriden kvinnosyn ”."

Vad betyder snedvriden inom allmänt ?

; som har riktats bort från sanningen

Diskussion om ordet snedvriden

snedvrida

snedvrider
snedvred
snedvridit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet snedvrida på svenska?

Presens: snedvrider
Preteritum: snedvred
Supinum: snedvridit

Hur används ordet snedvrida

 • "– Det kan snedvrida konkurrensen mellan stora och små aktörer."
 • "” Det kan snedvrida konkurrensen ”"
 • "Näringslivet varnar för att kommunernas enkla jobb kommer snedvrida konkurrensen."
 • "Sluta snedvrida bilden av muslimer och ta in fler muslimer på redaktionen."
 • "En sådan företagskoncentration skulle snedvrida konkurrensen och kan leda till höjda ostpriser, menar myndigheten, som beslutat att förbjuda affären."
 • "Kan snedvrida konkurrensen"
 • "Men näringslivet varnar för att kommunernas enkla jobb kommer snedvrida konkurrensen."
 • "SKL konstaterar i sitt remissyttrande att glesbygdskommuner har en större andel mikroföretag än landet som helhet och att förslagen i utredningen riskerar att snedvrida konkurrensen till nackdel för dessa."
 • "Om arbetssökande väljs ut på grund av sitt utseende, kan detta ” leda till snedvrida skattade programeffekter ” – alltså att man får en felaktig bild av vilka åtgärder som är effektiva för att hjälpa arbetslösa närmare ett jobb."
 • "Men att arbeta mot ett sådant mål, menar Pasi Sahlberg kan snedvrida hela syftet med utbildningen och man riskerar att offra för mycket genom att försöka uppnå det."

Diskussion om ordet snedvrida