osund

osundare
osundast
Adjektiv

Synonymer till osund

Hur böjs ordet osund på svenska?

Komparativ: osundare
Superlativ: osundast

Hur används ordet osund

  • "Att det skulle handla om osund konkurrens tas också upp bland anmälningarna."
  • "Det finns föråldrade strukturer och en osund kultur."
  • "Tommy Olsson har ju genom den här avgångsersättningen skaffat sig själv en osund konkurrensfördel till sitt företag."
  • "Och det kan ju leda till osund konkurrens bland de företag som sköter sig och de som inte gör det."
  • "Rektorer i övriga länet anser att risken för osund konkurrens är stor och framhåller att eleverna är i beroendeställning."
  • "Men en sak kan vara ett svagt ledarskap, en annan sak att det utvecklats en bolagskultur som varit osund."
  • "Det här är tre exempel där företagare i Sandviken reagerat på att kommunen skapar en osund konkurrens."
  • "Många företagare anser att deras kommuner skapar osund konkurrens med kommunala bolag då kommunala bolag erbjuder tjänster och varor som privata näringslivet skulle kunna göra."
  • "Risk för osund konkurrens"
  • "– Det har utvecklats en osund kultur på arbetsplatsen, säger Carina Johansson, tf förvaltningschef till Gävledala."

Vad betyder osund inom allmänt ?

inte frisk, inte sund; sjuklig, sjuk

Relaterat till osund

ofullkomlighet

ohälsa

orenlighet

ont

osundhet

stank

Diskussion om ordet osund