betungande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet betungande

 • "– Det är inget särskilt betungande uppdrag, men vi tar fram vinnarna på Idrottsgalan och verkar för idrottens utveckling."
 • "I väntan på att utredningen ska bli klar driver de en parallell process mot bankerna för att stoppa de betungande återbetalningskrav som redan gjort att flera familjer inte längre klarar sina månadsutgifter."
 • "– Jag bor i Stockholm men har också bostad i Karlskrona och jag uppmärksammades på att resorna emellan upplevdes som ekonomiskt betungande."
 • "Bristen på läkare är betungande för såväl patienter som landstingets personal."
 • "– Öppenvården innebär att han ska uppfylla särskilda villkor men det är inga villkor som är betungande för Bergwall, säger han."
 • "– Ja öppenvården innebär att han ska uppfylla särskilda villkor men det är inga villkor som är betungande för Bergwall."
 • "Situationen inom primärvården i Falun uppges genom åren blivit allt mer betungande."
 • "Kommunerna löser frågan med den långa väntetiden genom att låta de äldre vänta hemma med hjälp av hemtjänsten och anhöriga, vilket är betungande för alla inblandade enligt ansvariga på kommunerna."
 • "Men det som var stort och bra för familjen då blev med åren arbetsamt och betungande."
 • "Och vi ber också att myndigheten tar fram ett underlag för att se hur vi ska undvika det här i framtiden så att kunderna får fram sin el men inte drabbas av betungande avgifter i onödan, säger Ibrahim Baylan."

Möjliga synonymer till betungande

Diskussion om ordet betungande

betungande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet betungande

 • "– Det är inget särskilt betungande uppdrag, men vi tar fram vinnarna på Idrottsgalan och verkar för idrottens utveckling."
 • "I väntan på att utredningen ska bli klar driver de en parallell process mot bankerna för att stoppa de betungande återbetalningskrav som redan gjort att flera familjer inte längre klarar sina månadsutgifter."
 • "– Jag bor i Stockholm men har också bostad i Karlskrona och jag uppmärksammades på att resorna emellan upplevdes som ekonomiskt betungande."
 • "Bristen på läkare är betungande för såväl patienter som landstingets personal."
 • "– Öppenvården innebär att han ska uppfylla särskilda villkor men det är inga villkor som är betungande för Bergwall, säger han."
 • "– Ja öppenvården innebär att han ska uppfylla särskilda villkor men det är inga villkor som är betungande för Bergwall."
 • "Situationen inom primärvården i Falun uppges genom åren blivit allt mer betungande."
 • "Kommunerna löser frågan med den långa väntetiden genom att låta de äldre vänta hemma med hjälp av hemtjänsten och anhöriga, vilket är betungande för alla inblandade enligt ansvariga på kommunerna."
 • "Men det som var stort och bra för familjen då blev med åren arbetsamt och betungande."
 • "Och vi ber också att myndigheten tar fram ett underlag för att se hur vi ska undvika det här i framtiden så att kunderna får fram sin el men inte drabbas av betungande avgifter i onödan, säger Ibrahim Baylan."

Diskussion om ordet betungande

betunga

betungar
betungade
betungit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet betunga på svenska?

Presens: betungar
Preteritum: betungade
Supinum: betungit

Hur används ordet betunga

 • "- Om man ska få det här samhället attraktivt måste man stå upp för befolkningen och inte på något sätt betunga dom för viss del av kostnaden för gruvverksamheten."
 • "– Att man mår bättre när man närmar sig pensionsålder tror vi beror på att man känner en lättnad över att mycket av livet är avklarat, att arbetslivet inte kommer betunga en i framtiden och att man får chansen att förverkliga sig själv, säger Hans G Eriksson, statistiker på landstinget sörmland."
 • "Att bli parlamentsledamot lär inte betunga diktatorn Kims schema alltför mycket."

Vad betyder betunga inom ekonomi ?

utgöra en stor börda för

Möjliga synonymer till betunga

Relaterat till betunga

lidande

obehag

svårighet

våldsamhet

avmattning

lägesbestämning

tyngd

begäran

tvång

ansträngning

ont

försvårande

ökning

Diskussion om ordet betunga