förbinda

förbinder
förband
förbundit
Verb

Översättningar

Synonymer till förbinda

Hur böjs ordet förbinda på svenska?

Presens: förbinder
Preteritum: förband
Supinum: förbundit

Hur används ordet förbinda

 • "På ritningarna som Islamska kulturföreningen lämnat in syns det att fasaden som ska förbinda den 18 meter höga minareten ska vara i grönblå mosaik."
 • "Det handlar om bron som ska förbinda den nya stadsdelen Ljungaviken, med centrala Sölvesborg, längst in i Sölvesborgsviken."
 • "Ordern är från företaget Eni Norway AS och gäller en kraftlänk som ska förbinda en ny gas- och oljeplattform i Barents hav med det norska kraftnätet på land."
 • "Luftfartsverket vill förbinda flygplatsen i Kallinge med en järnvägsstation för öka tillgängligheten och slippa flygbussarna."
 • "Nordstream är en gasledningen som via Östersjön planeras förbinda Ryssland med Europeiska unionen, och som det ser ut nu så kommer den till viss del att passera kusten utanför Blekinge."
 • "Den nya gångtunneln under järnvägen kommer att förbinda centrum med stadsdelarna Öster och Gävlestrand."
 • "Mälardalen är ju en tillväxtmotor och vi behöver förbinda oss ditåt och inte bara mot Uppsala och Stockholm."
 • "Det är en sju kilometer lång väg som ska förbinda den nuvarande fjällvägen med byn Rörbäcksnäs för vidare transport in i Norge."
 • "– De skriver att vi måste förbinda oss att ha avtal med Telia i två år om de ska byta ut den gamla tekniken mot ny."
 • "Man kan inte förbinda kommunen i den omfattningen utan att kommunicera detta, säger Ulf Mattsson."

Ordet förbinda har 2 betydelser

 • Inom sömnad
 • Inom ALLMÄNT
sömnad
ALLMÄNT

Vad betyder förbinda inom sömnad ?

göra det möjligt att förflytta sig mellan olika platser; utgöra en väg mellan; dra kurva (linje) mellan; skapa ett samband mellan

Översättningar (inom sömnad)

Synonymer till förbinda (inom sömnad)

Relaterat till förbinda (inom sömnad)

botemedel

relation

sammanslagning

plikt

förening

hopsamling

täckning

ofrihet

tvång

stängning

beledsagning

beröring

förbättring

återställande

hopsmältning

förbindelsemedel

Ordet förbinda inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Möjliga synonymer till förbinda (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet förbinda