bistå

bistår
bistod
bistått
Verb

Synonymer till bistå

Hur böjs ordet bistå på svenska?

Presens: bistår
Preteritum: bistod
Supinum: bistått

Hur används ordet bistå

 • "Barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson ( S ) JO-anmälde det inträffade efter att befälet meddelat att inte bistå kommunen med hjälp."
 • "Arbets- och miljömedicin är tillfrågade av Kustbevakningens företagshälsovård Previa att bistå vid utredningen av det som sker."
 • "Kommunen ska bistå med busstransporter mellan tågstationen i Holmsjö och boendet, men det har också mötts av kritik från kommunpolitiker."
 • "Förutom att hjälpa kunderna med information om strömavbrottet, kommer E.ON även att bistå med filtar, ficklampor etc."
 • "Det var fyra år sedan man upptäckte att laxen i ån inte mådde bra i Blekinge och på Mörrums Kronlaxfiske som även ska bistå under provtagningsarbetet, är man djupt bekymrad."
 • "– Det blir troligtvis så att Arbetsmiljöverkets representanter kommer ner till Karlskrona för att bistå oss i det fortsatta arbetet."
 • "– Vi kan också bistå med juridiskt biträde om något företag vill driva en process i det aktuella fallet, säger kommissionens chefsjurist Pär Cronhult."
 • "Försvarsmakten kommer den närmaste tiden inte att bistå med helikoptrar vid stora bränder i samma utsträckning som man hittills har gjort."
 • "– Vi har skickat det vi kan utan att äventyra flygplatsens säkerhet, och just nu håller vi på att lasta grävmaskiner och schaktmaskiner för transport till brandplatsen för att bistå i släckningsarbetet, säger Jerry Lindbergh kommunikationschef på F 17."
 • "Jobbet som lärarassistent går ut på att bistå lärare med hjälp i det dagliga arbetet."

Ordet bistå har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Vad betyder bistå inom ALLMÄNT ?

stödja någon som är i behov av hjälp

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till bistå (inom ALLMÄNT)

Relaterat till bistå (inom ALLMÄNT)

bortgivande

nytta

förening

hjälp

sammanslutning

skydd

fördel

hedersman

välvilja

Ordet bistå inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bistå (inom generell)

Diskussion om ordet bistå

bistå

Verb

Hur används ordet bistå

 • "Barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson ( S ) JO-anmälde det inträffade efter att befälet meddelat att inte bistå kommunen med hjälp."
 • "Arbets- och miljömedicin är tillfrågade av Kustbevakningens företagshälsovård Previa att bistå vid utredningen av det som sker."
 • "Kommunen ska bistå med busstransporter mellan tågstationen i Holmsjö och boendet, men det har också mötts av kritik från kommunpolitiker."
 • "Förutom att hjälpa kunderna med information om strömavbrottet, kommer E.ON även att bistå med filtar, ficklampor etc."
 • "Det var fyra år sedan man upptäckte att laxen i ån inte mådde bra i Blekinge och på Mörrums Kronlaxfiske som även ska bistå under provtagningsarbetet, är man djupt bekymrad."
 • "– Det blir troligtvis så att Arbetsmiljöverkets representanter kommer ner till Karlskrona för att bistå oss i det fortsatta arbetet."
 • "– Vi kan också bistå med juridiskt biträde om något företag vill driva en process i det aktuella fallet, säger kommissionens chefsjurist Pär Cronhult."
 • "Försvarsmakten kommer den närmaste tiden inte att bistå med helikoptrar vid stora bränder i samma utsträckning som man hittills har gjort."
 • "– Vi har skickat det vi kan utan att äventyra flygplatsens säkerhet, och just nu håller vi på att lasta grävmaskiner och schaktmaskiner för transport till brandplatsen för att bistå i släckningsarbetet, säger Jerry Lindbergh kommunikationschef på F 17."
 • "Jobbet som lärarassistent går ut på att bistå lärare med hjälp i det dagliga arbetet."

Vad betyder bistå inom militärväsen ?

stödja någon som är i behov av hjälp

Diskussion om ordet bistå