omgärda

omgärdar
omgärdade
omgärdat
Verb

Hur böjs ordet omgärda på svenska?

Presens: omgärdar
Preteritum: omgärdade
Supinum: omgärdat

Hur används ordet omgärda

 • "Hyreshusen på Anna-Lisas gård i Landvetter kommer att omgärda en grön innergård med odlingslotter och en liten sjö."
 • "Husfasaderna som ska omgärda innergården kommer att påminna om äldre tiders gårdshus."
 • "Det blir en typ av bassäng som enkelt uttryckt består av en stor gummisäck, vars kanter kommer att hängas upp i de flytbryggor som ska omgärda badet."
 • "Det blir en typ av bassäng som enkelt uttryckt består av en stor gummisäck vars kanter kommer att hängas upp i de flytbryggor som ska omgärda badet."
 • "Det mesta talar då för att regeringen kommer att omgärda ett sådant beslut med hårdare krav och restriktioner, inte minst av politiska hänsyn till Miljöpartiet."
 • "Det är just denna historiska lärdom som fått oss att omgärda regering och myndigheter med regler för att värna medborgarens integritet : förbud mot åsiktsregistrering, brevhemlighet, meddelarskydd."
 • "Flytbrygga är rätt, men dessa ska omgärda något som kallas skärmbassänger, och som ska rena dagvattnet från stan från smuts."
 • "Men festligheterna som brukar omgärda studenten blir annorlunda."
 • "Enligt Svenska Akademiens tidigare ständiga sekreterare, Sara Danius, finns det inom Svenska Akademien anledning att misstänka brott mot den sekretess som ska omgärda arbetet med att välja in ledamöter, åtminstone i hennes eget fall."
 • "– Som jag ser det, så kommer till slut ett staket liknande detta att omgärda hela Israel."
 • "Det blir en typ av bassäng som enkelt uttryckt består av en stor gummisäck, vars kanter kommer att hängas upp i de flytbryggor som ska omgärda badet."
 • "Det blir en typ av bassäng som enkelt uttryckt består av en stor gummisäck vars kanter kommer att hängas upp i de flytbryggor som ska omgärda badet."
 • "Det mesta talar då för att regeringen kommer att omgärda ett sådant beslut med hårdare krav och restriktioner, inte minst av politiska hänsyn till Miljöpartiet."
 • "Det är just denna historiska lärdom som fått oss att omgärda regering och myndigheter med regler för att värna medborgarens integritet : förbud mot åsiktsregistrering, brevhemlighet, meddelarskydd."
 • "Flytbrygga är rätt, men dessa ska omgärda något som kallas skärmbassänger, och som ska rena dagvattnet från stan från smuts."
 • "Men festligheterna som brukar omgärda studenten blir annorlunda."
 • "Enligt Svenska Akademiens tidigare ständiga sekreterare, Sara Danius, finns det inom Svenska Akademien anledning att misstänka brott mot den sekretess som ska omgärda arbetet med att välja in ledamöter, åtminstone i hennes eget fall."
 • "– Som jag ser det, så kommer till slut ett staket liknande detta att omgärda hela Israel."
 • "En oro är de bullergränser som kommer att omgärda skjutfältet, något som inneburit att det kan bli svårare för intilliggande fastighetsägare att få bygglov."
 • "Breyer är upprörd över hemlighetsmakeriet som tillåts omgärda EU-finansierade forskningsprojekt som detta."

Ordet omgärda har 2 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
ålderdomlig
generell

Vad betyder omgärda inom ålderdomlig ?

kringgärda, omge med stängsel

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till omgärda (inom ålderdomlig)

Relaterat till omgärda (inom ålderdomlig)

inneslutning

skydd

omgivning

infattning

insida

Ordet omgärda inom generell

med vall

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet omgärda