kringgärda

kringgärdar

kringgärdade

kringgärdat

kringgärda

Verb