innesluta

innesluter
inneslöt
inneslutit
Verb

Synonymer till innesluta

Hur böjs ordet innesluta på svenska?

Presens: innesluter
Preteritum: inneslöt
Supinum: inneslutit

Hur används ordet innesluta

 • "Cellulosan och stärkelsen från bananskalen är så pass stark att plasten bland annat kan användas för att innesluta elektriska kablar."
 • "Och nu ska glasburen förstärkas med ett stort nät, som kan innesluta hela supporterläktaren."
 • "Att acceptera sig själv som man är, att innesluta andra människor och att komma tillsammans och känna sig stolt över sin sexualitet."
 • "Då har du inget skydd av plasten, den kan inte innesluta den här värmen, och då har du risk för brandspridning, säger Carlson."
 • "Man började gå över till att väldigt tydligt prata om värden och värderingar istället, som ett lättare sätt att innesluta de nya länderna."
 • "– Ett alternativ vi tittar på är att innesluta den i någon form av sarkofag, så kanske den kan ligga i ett par år till."
 • "Förutom att tömma hela förrådet och inrätta tillfälliga förråd i operationssalar har man fått bygga temporära väggar för att innesluta vattenskadade väggar och tak, så att de som jobbar sterilt kan fortsätt med arbetet."
 • "– Det har till exempel under processens gång kommit upp nya synpunkter och osäkerheter på gjutjärnet som finns i kopparkapseln som ska innesluta kärnbränslet, säger Ingvar Persson som är sakkunnig i Kärnavfallsrådet."
 • "” SKB:s utredning är gedigen men det finns fortfarande osäkerheter om kapselns förmåga att innesluta kärnavfallet på lång sikt. ”"
 • "Räddningstjänsten har lyckats innesluta delar av den branden och än så länge finns inga rapporter om skadade."
 • "Och nu ska glasburen förstärkas med ett stort nät, som kan innesluta hela supporterläktaren."
 • "Att acceptera sig själv som man är, att innesluta andra människor och att komma tillsammans och känna sig stolt över sin sexualitet."
 • "Då har du inget skydd av plasten, den kan inte innesluta den här värmen, och då har du risk för brandspridning, säger Carlson."
 • "Man började gå över till att väldigt tydligt prata om värden och värderingar istället, som ett lättare sätt att innesluta de nya länderna."
 • "– Ett alternativ vi tittar på är att innesluta den i någon form av sarkofag, så kanske den kan ligga i ett par år till."
 • "Förutom att tömma hela förrådet och inrätta tillfälliga förråd i operationssalar har man fått bygga temporära väggar för att innesluta vattenskadade väggar och tak, så att de som jobbar sterilt kan fortsätt med arbetet."
 • "– Det har till exempel under processens gång kommit upp nya synpunkter och osäkerheter på gjutjärnet som finns i kopparkapseln som ska innesluta kärnbränslet, säger Ingvar Persson som är sakkunnig i Kärnavfallsrådet."
 • "” SKB:s utredning är gedigen men det finns fortfarande osäkerheter om kapselns förmåga att innesluta kärnavfallet på lång sikt. ”"
 • "Räddningstjänsten har lyckats innesluta delar av den branden och än så länge finns inga rapporter om skadade."
 • "Vi försöker i stället att innesluta bränderna, att stoppa dem i utkanterna, så att de inte når nya områden."

Vad betyder innesluta inom militärväsen ?

helt och hållet omge

Relaterat till innesluta

förbindelse

sammanslagning

inneslutning

inskränkning

cirkelform

anfall

stängning

innehåll

omgivning

lägesbestämning

täckning

sammansättning

omfattning

inskjutning

insida

Diskussion om ordet innesluta