virvla

virvlar
virvlade
virvlat
Verb

Synonymer till virvla

Hur böjs ordet virvla på svenska?

Presens: virvlar
Preteritum: virvlade
Supinum: virvlat

Hur används ordet virvla

  • "När det mildare vädret gör att snön smälter rinner smältvattnet ut i sjöarna, vilket i sin tur får det varmare bottenvattnet att virvla upp."
  • "När det sedan torkar upp på våren börjar det virvla upp i luften, säger Mats Gustafsson, forskare vid Statens väg- och transportinstitut ( VTI )."
  • "När de avslutat träningen märkte de hur det helt plötsligt börjar virvla i närheten."
  • "Chockade besökare såg sina tillhörigheter virvla runt omkring och i bassängen, men ingen människa skadades."
  • "Regnet och våta marker och vägbanor hindrar pollen att virvla upp i luften."
  • "Sammanlagt har 58 personer, de flesta av dem byggnadsarbetare, kommit i kontakt med dammet som kan virvla runt i luften i flera dagar."
  • "– Jag har satt upp kläder vid sjön för att skrämma iväg älgarna och också hyrt in en helikopter för att virvla iväg snön så att isen skall lägga sig fortare."
  • "Extra gynnsamt för pollen är det vid varmt, torrt och blåsigt väder, då kan dom virvla runt länge i luften."
  • "Mats Aunes säger att det är viktigt att inte virvla upp eller hantera en jord som är förorenad eftersom det kan bidra till ökad spridning."
  • "- Jag har satt upp kläder vid sjön för att skrämma iväg älgarna och också hyrt in en helikopter för att virvla iväg snön så att isen skall lägga sig fortare, men situationen är kritisk just nu berättar Micke Dahlberg."

Diskussion om ordet virvla