vagga

vaggan
vaggor
vaggorna
Substantiv [n]

Synonymer till vagga

Hur böjs ordet vagga på svenska?

Obestämd singular: vagga
Bestämd singular: vaggan
Obestämd plural: vaggor
Bestämd plural: vaggorna

Hur används ordet vagga

 • "Staden Balkh är civilisationens vagga, "städernas moder""
 • ""Handen som vaggar vaggan" är en berömd film"
 • "Arkeologer hittade Örlogsstadens vagga"
 • "Arkeologer har hittat Karlskronas vagga"
 • "Trots att Nationalsocialistiskt front, NSF, har sin vagga i Karlskrona har nazister inte återetablerat sig i staden sedan de ursprungliga medlemmarna försvunnit."
 • "Projektet är bara i sin vagga."
 • "– Det här är ett angrepp mot det heliga och på Karlskronas vagga, säger prästen Ann-Louise Trulsson i Karlskrona stadsförsamling."
 • "– Vi får inte glömma att handbollens vagga en gång stod här, säger Lasse Hällkvist."
 • "Tanken på avgiftsfri kollektivtrafik i Ludvika är fortfarande i sin vagga, och vad det skulle kunna tänkas kosta är, enligt Handegard fortfarande för tidigt att säga."
 • "Hon ska tvättas, ställas på sin vagga och slutligen täckas över för vintern."
 • "Varberg är FN:s vagga"
 • "Men nu varnar flera läkare för att lägga för stor vikt vid resultaten, eftersom det riskerar att vagga in kvinnor i falsk trygghet kring sin fertilitet – eller skrämma upp dem i onödan."
 • "Arkeologer hittade Örlogsstadens vagga"
 • "Arkeologer har hittat Karlskronas vagga"
 • "Trots att Nationalsocialistiskt front, NSF, har sin vagga i Karlskrona har nazister inte återetablerat sig i staden sedan de ursprungliga medlemmarna försvunnit."
 • "Projektet är bara i sin vagga."
 • "– Det här är ett angrepp mot det heliga och på Karlskronas vagga, säger prästen Ann-Louise Trulsson i Karlskrona stadsförsamling."
 • "– Vi får inte glömma att handbollens vagga en gång stod här, säger Lasse Hällkvist."
 • "Tanken på avgiftsfri kollektivtrafik i Ludvika är fortfarande i sin vagga, och vad det skulle kunna tänkas kosta är, enligt Handegard fortfarande för tidigt att säga."
 • "Hon ska tvättas, ställas på sin vagga och slutligen täckas över för vintern."
 • "Varberg är FN:s vagga"
 • "Men nu varnar flera läkare för att lägga för stor vikt vid resultaten, eftersom det riskerar att vagga in kvinnor i falsk trygghet kring sin fertilitet – eller skrämma upp dem i onödan."

Ordet vagga har 2 betydelser

 • Inom barn
 • Inom allmänt
barn
allmänt

Vad betyder vagga inom barn ?

En liten säng för barn som kan sättas i gungning

Översättningar (inom barn)

Synonymer till vagga (inom barn)

Möjliga synonymer till vagga (inom barn)

Relaterat till vagga (inom barn)

svängning

ombytlighet

vila

barndom

buktighet

skakning

Ordet vagga inom allmänt

Om något eller någons ursprung

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till vagga (inom allmänt)

Möjliga synonymer till vagga (inom allmänt)

Diskussion om ordet vagga

vagga

vaggar
vaggade
vaggat
Verb

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till vagga (inom allmänt)

Hur böjs ordet vagga på svenska?

Presens: vaggar
Preteritum: vaggade
Supinum: vaggat

Hur används ordet vagga

 • "Arkeologer hittade Örlogsstadens vagga"
 • "Arkeologer har hittat Karlskronas vagga"
 • "Trots att Nationalsocialistiskt front, NSF, har sin vagga i Karlskrona har nazister inte återetablerat sig i staden sedan de ursprungliga medlemmarna försvunnit."
 • "Projektet är bara i sin vagga."
 • "– Det här är ett angrepp mot det heliga och på Karlskronas vagga, säger prästen Ann-Louise Trulsson i Karlskrona stadsförsamling."
 • "– Vi får inte glömma att handbollens vagga en gång stod här, säger Lasse Hällkvist."
 • "Tanken på avgiftsfri kollektivtrafik i Ludvika är fortfarande i sin vagga, och vad det skulle kunna tänkas kosta är, enligt Handegard fortfarande för tidigt att säga."
 • "Hon ska tvättas, ställas på sin vagga och slutligen täckas över för vintern."
 • "Varberg är FN:s vagga"
 • "Men nu varnar flera läkare för att lägga för stor vikt vid resultaten, eftersom det riskerar att vagga in kvinnor i falsk trygghet kring sin fertilitet – eller skrämma upp dem i onödan."

Ordet vagga har 2 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom barn
militärväsen
barn

Vad betyder vagga inom militärväsen ?

säng för spädbarn som kan sättas i gungning

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till vagga (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till vagga (inom militärväsen)

Ordet vagga inom barn

Översättningar (inom barn)

Engelska

Synonymer till vagga (inom barn)

Diskussion om ordet vagga