vecka

veckan

veckor

veckorna

Substantiv
tidsenhet
En vecka är en sammanhängande följd av sju dygn.vecka

veckar

veckade

veckat

vecka

Verb

Synonymer