sekelskifte

sekelskiftet
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet sekelskifte på svenska?

Obestämd singular: sekelskifte
Bestämd singular: sekelskiftet

Hur används ordet sekelskifte

  • "FN-organet Unesco räknar med drygt 6.000 och att hälften av dem riskerar att försvinna till nästa sekelskifte."
  • "Då antog man att höjningen skulle bli 0, 2-0, 6 meter vid nästa sekelskifte, 2100."
  • "– Vid nästa sekelskifte ser vi alltså ut att få skyfall med 25 mm regn på en timme lika ofta som vi i dag får 20 mm regn på en timme, förklarar Jonas Olsson."
  • "SMHI:s beräkningar visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte."
  • "- Fortsätter utvecklingen så har kanske den siste mannen lämnat yrket nästa sekelskifte av rent ekonomiska skäl."
  • "Fram till nästa sekelskifte väntas havsytan ha stigit med mellan 18 och 59 centimeter och utvecklingen väntas fortsätta, enligt forskarna bakom FN-rapporten."
  • "Befolkningen kommer att öka från sju till mellan tio och tretton miljarder till nästa sekelskifte."
  • "I veckan publicerade snö- och lavinforskare från två schweiziska lärosäten en rapport i tidskriften The Cryosphere, där de varnar för att de snötäckta områdena i alplandskapen kan minska med 70 procent fram till nästa sekelskifte."
  • "Experter har beräknat att hälften av de språk som talas i dag har försvunnit till nästa sekelskifte."
  • "Om utsläppen av växthusgaser fortsätter som hittills finns risk för att temperaturerna når farliga nivåer redan vid nästa sekelskifte."

Vad betyder sekelskifte inom utbildning ?

övergång från ett sekel till ett annat

Möjliga synonymer till sekelskifte

Diskussion om ordet sekelskifte