tillkomst

tillkomsten
tillkomster
tillkomsterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till tillkomst

Hur böjs ordet tillkomst på svenska?

Obestämd singular: tillkomst
Bestämd singular: tillkomsten
Obestämd plural: tillkomster
Bestämd plural: tillkomsterna

Hur används ordet tillkomst

 • "Vi lärde känna varandra redan på Handelsbanken och sedan något år efter Pomona-gruppens tillkomst har jag som styrelsemedlem följt Johans arbete."
 • "Dagens tävling anknyter till tvättstugor och Lundin ger en inledande historisk tillbakablick om tvättstugans tillkomst och betydelse när det svenska folkhemmet växte fram."
 • "Visplattans tillkomst har sin bakgrund i en dramatiserad kulturvandring genom Jonsered"
 • "Visplattans tillkomst har sin bakgrund i en dramatiserad kulturvandring genom Jonsered som startades av föreningen KulturElla för två somrar sedan."
 • "Löneökningarnas storlek som stridsfråga har efter industriavtalets normbyggande tillkomst i slutet av 1990-talet tappat i betydelse, enligt Medlingsinstitutet."
 • "Visplattans tillkomst har sin bakgrund i en dramatiserad kulturvandring genom Jonsered som startades av föreningen KulturElla för två somrar sedan."
 • "Visplattans tillkomst har sin bakgrund i en dramatiserad kulturvandring genom Jonsered"
 • "Stabil tillkomst av nya jobb och konsumtion förmår inte höja indikatorn."
 • "Hon är en ung konstnär från Strasbourg som finstämt kopplar samman grafik och mineraler så att osynliga trådar spänns mellan tänkt världsrymd och stundens lilla nuplats, mellan bergs­kedjors tillkomst, stads­bygge och alltings ödeläggelse."
 • "ONSALA : Inställningen till hästar har blivit mer positiv efter ridvägarnas tillkomst i Onsala."
 • "För med anledning av den nya glassens tillkomst och andra produkter med alkoholpreparat som inte omfattas av alkohollagen så förbereder nu regeringskansliet en utredning för att se om lagen kan komma att förnyas."
 • "Han är kritisk till förslagets tillkomst."
 • "Han får medhåll av Adolf Ratzka, själv funktionsnedsatt, som har drivit frågor om funktionsnedsattas rättigheter långt innan LSS-lagens tillkomst."
 • "Pendlingen över sundet har ökat efter Öresundsbrons tillkomst, och regionen har blivit mer dynamisk."
 • "En nybliven pappa i Åsljunga nordöst om Örkelljunga tycker att han blir diskriminerad över att all reklam som familjen fått efter barnets tillkomst är adresserad mamman."
 • "” De LO-förbund som varslat eller hotar med omfattande konflikter för att få ut mer än märket missbrukar konfliktvapnet och kan förstöra den svenska modellen som vi haft sedan Industriavtalets tillkomst ”, heter det i ett pressmeddelande från Svenskt Näringslivs vd."
 • "De största höjningarna sker i Skåne och en förklaring är enligt Skatteverket att bostadsmarknaden hettat till efter Öresundsbrons tillkomst."
 • "– Nej förstås, men Alliansens tillkomst har ju förstärkt blockpolitiken."
 • "Och det var långt före Vallsundsbrons tillkomst som inneburit än mer trafik, berättar Frank Nilsson."
 • "Han tycktes skulptera och sy fram sina scenografier och kostymer under uppsättningarnas tillkomst, i tätt samspel med skådespelarna och regissörerna."

Vad betyder tillkomst inom jul ?

tillblivelse, skapelse, uppkomst, upprättande

Möjliga synonymer till tillkomst

Diskussion om ordet tillkomst