tillväxt

tillväxten
tillväxter
tillväxterna
Substantiv [n]

Synonymer till tillväxt

Hur böjs ordet tillväxt på svenska?

Obestämd singular: tillväxt
Bestämd singular: tillväxten
Obestämd plural: tillväxter
Bestämd plural: tillväxterna

Hur används ordet tillväxt

 • "Blir de stressade så brunstar korna om igen och förutsättningarna för nästa år blir sämre när det gäller tillväxt och djurens tillstånd, säger Ulf Rosander, jakthandläggare på Blekinge länsstyrelse."
 • "Först ut är restaurangbranschen där tillväxtviljan är stor, men där lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för företagens utveckling och tillväxt."
 • "Tio miljoner för tillväxt i Blekinge"
 • "Men det finns stora möjligheter att få till ännu större tillväxt."
 • "Minskningen bygger på forskaroro över torskens tillväxt och kan enligt kommissionen leda till stödåtgärder."
 • "En ny mätning visar på mycket stark tillväxt i tillverkningsindustrin i Olofström."
 • "Blekinge är sämst i Sverige på tillväxt"
 • "Vi har gått från att vara en utflyttningskommun, till tillväxt och att blir en etableringskommun."
 • "Jag ser fram emot att få fortsätta arbeta tillsammans med alla mina kolleger i Executive Committe och i hela ABB : Tillsammans ska vi fortsätta att driva lönsam tillväxt för vårt företag, säger han i ett pressmeddelande."
 • "Näringsminister Annie Lööf presenterade på tisdagen regeringens insatser för regional tillväxt om totalt 80 miljoner kronor 2013 och 2014 som en extra förstärkning i lågkonjunkturen."

Vad betyder tillväxt inom biologi ?

ökning i storlek, antal eller värde

Relaterat till tillväxt

sammanslagning

alstring

lycka

ofullständighet

fördel

utvidgning

ökning

framåtskridande

rörelse

förbättring

övergång

framgång

fortsättning

uppgång

Diskussion om ordet tillväxt

tillväxt

Adjektiv

Hur används ordet tillväxt

 • "Blir de stressade så brunstar korna om igen och förutsättningarna för nästa år blir sämre när det gäller tillväxt och djurens tillstånd, säger Ulf Rosander, jakthandläggare på Blekinge länsstyrelse."
 • "Först ut är restaurangbranschen där tillväxtviljan är stor, men där lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för företagens utveckling och tillväxt."
 • "Tio miljoner för tillväxt i Blekinge"
 • "Men det finns stora möjligheter att få till ännu större tillväxt."
 • "Minskningen bygger på forskaroro över torskens tillväxt och kan enligt kommissionen leda till stödåtgärder."
 • "En ny mätning visar på mycket stark tillväxt i tillverkningsindustrin i Olofström."
 • "Blekinge är sämst i Sverige på tillväxt"
 • "Vi har gått från att vara en utflyttningskommun, till tillväxt och att blir en etableringskommun."
 • "Jag ser fram emot att få fortsätta arbeta tillsammans med alla mina kolleger i Executive Committe och i hela ABB : Tillsammans ska vi fortsätta att driva lönsam tillväxt för vårt företag, säger han i ett pressmeddelande."
 • "Näringsminister Annie Lööf presenterade på tisdagen regeringens insatser för regional tillväxt om totalt 80 miljoner kronor 2013 och 2014 som en extra förstärkning i lågkonjunkturen."

Vad betyder tillväxt inom bildligt ?

ökning i storlek, antal eller värde

Möjliga synonymer till tillväxt

Diskussion om ordet tillväxt

tillväxa

tillväxer
tillväxt
tillvuxit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillväxa på svenska?

Presens: tillväxer
Preteritum: tillväxt
Supinum: tillvuxit

Hur används ordet tillväxa

 • "Det har tidigare inte varit känt att legionellabakterier kan förekomma och tillväxa i bioreningsanläggningar."
 • "Vi äter på ett annat sätt, mera utomhus, grillar, det är varmt ute när maten står framme så att bakterier kan tillväxa."
 • "Detta kan enligt Livsmedelsverket medföra att livsmedel förvaras under felaktiga förhållanden så att bakterier kan tillväxa och utgöra en hälsorisk för konsumenten."
 • "- De tillför det bristämne, kväve, till vattnet som gör att andra alger kan tillväxa och vi kan alltså få mera djurplankton som i sin tur är fiskföda och alltså mera fisk på grund av de här algerna."

Möjliga synonymer till tillväxa

Relaterat till tillväxa

ökning

övergång

hälsa

förbättring

lycka

framgång

fortsättning

storlek

överlägsenhet

ungdomstid

Diskussion om ordet tillväxa