föränderlighet

föränderligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet föränderlighet

  • "I den här boken berättar vi om utveckling i Helags-Sylarnaområdet, utifrån de senaste forskningsrönen och med särskild tonvikt på klimatets och växtlighetens föränderlighet, säger forskaren och författaren Lisa Öberg."
  • "Det handlar om föränderlighet – att arbete, relationer och identitet inte ska ses som fastslagna företeelser."
  • "I det kulturpolitiska programmet ” Frihet och föränderlighet ” lyfts frågor om allas rätt till kultur, kulturarv och konstnärers arbetsförhållanden :"
  • "I en tid som är helt präglad av förändring, där vi betraktar föränderlighet som ett grundtillstånd i samhället och inte räknar med att någonsin nå fram till ett nytt stabilt tillstånd ( det som Bauman kallar den flytande moderniteten ) blir det mycket förlust, en stark saknad."
  • "Att det återstår lång strafftid, i kombination med att det ” råder viss osäkerhet avseende återfallsriskens eventuella föränderlighet ”, gör att det i dag saknas förutsättningar att tidsbestämma straffet, skriver Örebro tingsrätt i sitt beslut."
  • "En av orsakerna till att jazzfestivalen blivit så populär är dess föränderlighet, tror Lena Åberg Frisk."
  • "Juryns motivering lyder : ” För en poesi som med sinnligt tänkande och stort tålamod avläser verklighetens föränderlighet. ”"
  • "Och bland de företag som citerade vetenskapliga artiklar handlade det ofta om generella påståenden om hjärnans föränderlighet, istället för fakta som kunde bevisa effektiviteten hos den ” hjärnträning ” man sålde."

Vad betyder föränderlighet inom generell ?

det att vara föränderlig

Möjliga synonymer till föränderlighet

Relaterat till föränderlighet

vankelmod

föränderlighet

rörelse

kortvarighet

obeslutsamhet

ombytlighet

oregelbundenhet

Diskussion om ordet föränderlighet