godtycklighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet godtycklighet

  • "” De medicinska metoderna bidrar till mindre godtycklighet och gör så att barns särskilda intressen kan värnas ”, skriver Kjell Asplund."
  • "– Att en handläggare uppskattar åldern med hjälp av intervjuer ser vi som ett sämre alternativ, eftersom det innebär mer godtycklighet, säger Kjell Asplund."
  • "Rapporter om rigida regler, kränkningar och godtycklighet på landets särskilda ungdomshem har fått Statens institutionsstyrelse att reagera."
  • "Christian Bjerne, som också är huvudskyddsombud, tycker att polisen får förståelse för utsattheten från människor i samhället i stort, men att det finns en godtycklighet i den svenska rättsapparaten när det gäller skadestånd till polismän som blir utsatta för våld och kränkningar i tjänsten."
  • "Det finns inget utrymme för godtycklighet – saknas särskilda skäl får dispens från strandskyddet inte ges, äger föreningen miljöjurist, Jonna Cornelius"
  • "” De medicinska metoderna bidrar till mindre godtycklighet och gör så att barns särskilda intressen kan värnas ”, skriver Kjell Asplund."
  • "Medger godtycklighet"
  • "” De medicinska metoderna bidrar till mindre godtycklighet och gör så att barns särskilda intressen kan värnas ”, skriver Kjell Asplund."
  • "Skolkommunalrådet om höga betyg i bild och slöjd : ” Kan finnas en godtycklighet ”"
  • "- En så luddig formulering kommer att leda till godtycklighet, säger Oleg Orlov från människorättsgruppen Memorial till nyhetsbyrån Ria."

Vad betyder godtycklighet inom generell ?

egenskapen att vara godtycklig

Relaterat till godtycklighet

val

olaglighet

upplösning

hållningslöshet

tankefel

oregelbundenhet

Diskussion om ordet godtycklighet