olaglighet

olagligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet olaglighet

  • "– När man pratar om olaglighet ska det slutligen bedömas av domstol."
  • "– Ja det är ju ingen olaglighet i det här."
  • "Det finns ingen olaglighet i deras modell."
  • "Tingsrätten anser i och för sig att aktivisten gjort sig skyldig till ohörsamhet, men konstaterar också att åklagaren inte presenterat någonting som visar annat än att aktivisten handlat för att stoppa en olaglighet, vilket betecknas som ett godkänt nödvärn – något som friar honom från åtalet."
  • "Tankesmedjan, som vill verka för ett bättre företagarklimat, har tagit upp ärendet efter att dess eventuella olaglighet påtalats från flera håll."
  • "- Dom står för olaglighet och därför är detta ett märkligt beslut."
  • "Detta är ett ” direkt resultat av vårdslöshet, slarvighet, hänsynslöshet och / eller olaglighet ” från PG&E:s sida, skriver man i sin stämningsansökan."

Rim på olaglighet

Vad betyder olaglighet inom vardagligt ?

olaglig gärning

Möjliga synonymer till olaglighet

Relaterat till olaglighet

olaglighet

gensträvighet

orätt

obehörighet

försumlighet

Diskussion om ordet olaglighet