ohörsamhet

ohörsamheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet ohörsamhet

  • "De har gjort sig skyldiga till störande av allmän ordning och ohörsamhet mot ordningsmakten."
  • "De brott som de anmälts för är störande av allmän sammankomst och ohörsamhet mot ordningsmakten."
  • "– Det handlar om att polisen har sagt åt folk i en folksamling att de ska flytta på sig och när de inte gjort det så kan de bli misstänkta för ohörsamhet mot ordningsmakten, säger Bo Eriksson."
  • "Åtta nazister döms i Falu tingsrätt för ohörsamhet mot ordningsmakten efter att de försökte hindra prideparaden i Falun för två år sedan."
  • "De åtalades för ohörsamhet mot ordningsmakten, ett brott som straffas med böter eller fängelse i upp till sex månader."
  • "För detta åtalas de nu för ohörsamhet mot ordningsmakten, ett brott som straffas med böter eller fängelse i upp till sex månader."
  • "Landstingets fem förtroendevalda revisorer skriver att de riktar anmärkning mot landstingsstyrelsen för bristande styrning och ledning samt ohörsamhet till fullmäktiges mål och riktlinjer."
  • "Åtta nazister döms för ohörsamhet mot ordningsmakten – försökte hindra prideparaden"
  • "Orsaken är upprepade klagomål från patienter gällande ohörsamhet och hårdhänthet."
  • "Brottet som personerna begått rubriceras som ohörsamhet mot ordningsmakt och samtliga av de sju personerna döms för brottet."

Rim på ohörsamhet

Diskussion om ordet ohörsamhet