vildhet

vildheten
vildheter
vildheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet vildhet på svenska?

Obestämd singular: vildhet
Bestämd singular: vildheten
Obestämd plural: vildheter
Bestämd plural: vildheterna

Översättningar

Möjliga synonymer till vildhet

Relaterat till vildhet

våldsamhet

illvilja

överkänslighet

gensträvighet

känsla