patos

patoset
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till patos

Hur används ordet patos

  • "Med ett stort patos är han en drivande kraft i föreningens arbete med att sätta individens utveckling i fokus och på så sätt skapa bästa förutsättningar för såväl utveckling som vilja att fortsätta länge med sin idrott. ”"
  • "Det ger mig och Centerpartiets framtida ledning ett tydligt mandat att på allvar satsa på att bli det parti i svensk politik som förknippas med socialt patos och välfärdsfrågor. ” skriver Jonsson i ett pressmeddelande."
  • "Därför positionerar hon sig redan nu med sitt socialliberala patos."
  • "– Sverige hade ganska gott rykte och så kom Palmes moraliska patos ovanpå det, han var inte Churchill eller Roosevelt men han utnyttjade sin position."
  • "Sen är det ju också för att skaffa sig ett socialt patos och inte verka så våldsamma som man faktiskt är."
  • "Kinberg Batra är lika kontrollerad som sin företrädare, men hon saknar än så länge det patos Fredrik Reinfeldt förmedlade när han emellanåt släppte loss."
  • "Sedan vill hon också ha in mer socialt patos."
  • "Hvita Bandet var en kristen nykterhetsorganisation, men här fanns samtidigt ett socialt patos som till exempel yttrade sig genom att de försökte hjälpa unga flickor i Östersund, som var på väg att dras in i prostitution."
  • "Det är ett patos jag har och jag tycker kanske inte att alla delar i genomförandet möter den verkligheten."
  • "Man får nog tänka sig ett företag som har ett humanistiskt patos, säger Kjell Lundberg"

Diskussion om ordet patos