olydnad

olydnaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet olydnad

  • "– Du får kalla det civil olydnad men jag har så stort stöd i den här frågan från folk i Rättvik, säger Inge Östlund att han inte skulle anmäla tjuvjakt."
  • "Lena Bergens : Nej, det kan ju finnas exempel där civil olydnad är helt rätt."
  • "– Det är det som är grejen, att det är civil olydnad, säger hon."
  • "Men det var ändå viktigt att visa civil olydnad, menade Johansson."
  • "Men det var ändå viktigt att visa civil olydnad, menade hon."
  • "Aktionen startade efter en facebook-grupp uppmanat alla som anser att de missgynnats av samhällsutvecklingen de senaste åren att genomföra en gemensam aktion i ” fredlig civil olydnad ”."
  • "Civil olydnad och folk som fått nog är temat."
  • "Han hävdar att han gjorde detta öppet som en civil olydnad för att slippa nykterhetstestet."
  • "Svepte grogg i civil olydnad"
  • "– Det är väl lite civil olydnad, kan jag tycka, men vi har ingenstans att ta vägen, säger Anders Kedbrant, som representerar Gävlebygdens flygklubb."

Rim på olydnad

Vad betyder olydnad inom generell ?

handlingen av att bryta mot regel|reglerna

Möjliga synonymer till olydnad

Relaterat till olydnad

orubblighet

ovillighet

gensträvighet

försumlighet

motstånd

motstånd

Diskussion om ordet olydnad