hårdnackenhet

hårdnackenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till hårdnackenhet

Relaterat till hårdnackenhet

mod

motstånd

omdömeslöshet

beslutsamhet

stränghet

orubblighet

halsstarrighet

oföränderlighet

Diskussion om ordet hårdnackenhet