fortbestånd

fortbeståndet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet fortbestånd

  • "– De har några veckor på sig att para sig och sörja för artens fortbestånd, säger Owe Nodmar, entomolog ( insektsexpert ), till Blekingenytt."
  • "Det säkrar dess fortbestånd för framtiden, säger Björn O Svensson, som är ordförande i Musei- och hembygdsföreningen."
  • "Priset delas ut varje år till ” personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige ”."
  • "Särskild hänsyn i förbundet arbete tas till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling."
  • "I domen skriver domstolen också att mattlummern inte är rödlistad och att dess fortbestånd inte är hotad."
  • "Rakt genom parken går en i en grund bäck där ynglen kan växa till sig innan dom vandrar ut i havet – för att återvända för att i sin tur leka och säkra släktets fortbestånd."
  • "– Vi är oerhört stolta över att ha lyckats med denna unika födsel, då den kan bidra till artens fortbestånd."
  • "Nej-sidans kritik riktar sig mot att vaktel och turturduva jagas före fåglarnas häckningstid och befarar att det hotar arternas fortbestånd."
  • "De lät girighet och egenintresse gå före livets fortbestånd på jorden."
  • "– Det måste finnas eldsjälar och det gör det fortfarande, konstaterar Paul Wikström, som särskilt hyllar en av lärarna vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå, Ruthie Burlin, för utbytets fortbestånd."

Diskussion om ordet fortbestånd