fortvaro

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till fortvaro

varaktighet

tid

oföränderlighet

kvarhållande

orubblighet

långvarighet

beständighet

fortsättning

tillvaro

nutid

Diskussion om ordet fortvaro