ålderdom

ålderdomen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet ålderdom

  • "– Enpersonshushållen finns främst i tidig vuxen ålder när man flyttar hemifrån respektive i sen ålderdom när man blir änka eller änkling, säger demografiprofessor Gunnar Andersson till P4 Blekinge."
  • "Ägaren till den ko som nu hittats har uppgett att djuret hade självdött av ålderdom och att han trodde att han fick lägga kadavret i den grävda gropen intill vägen."
  • "Många av dem har inte haft så stora tillgångar men har försökt investera för att få en ganska trygg ålderdom."
  • "Det är ungefär lika mycket som regeringen och staten årligen lägger på ” ekonomisk trygghet vid ålderdom ” där bland annat garantipension och bostadstillägg ingår."
  • "På Högskolan i Gävle, som har profilerat sig inom flera forskningsfält som på olika vis kan knytas till äldre och ålderdom, valde man att framför allt rikta sig tilll yrkesverksamma inom länets äldreomsorg."
  • "Ser med oro på sin ålderdom – ” Det är inte omöjligt att jag får bo på gatan ”"
  • "Ser med oro på sin ålderdom – ” Det är inte omöjligt att jag får bo på gatan ”"
  • "Hans dröm var att inte bara tillbringa somrarna här utan hela sin ålderdom."
  • "I utställningen symboliseras både skilsmässa, ålderdom, psykoser och ångest."
  • "– När man tittar på plånboken så är det svårt att motivera sin flytt och då tror jag att man måste bli ännu bättre på att sälja in de förslagen som finns och det sättet att ta ansvar för sin egen ålderdom och vilket hus man ska bo i, säger Henrik Oretorp ( C )."

Vad betyder ålderdom inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
Ålderdom är en fas i en människas liv då hon genom åldrande blivit gammal. https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lderdom

Möjliga synonymer till ålderdom

Diskussion om ordet ålderdom