ålder

åldern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet ålder

  • "– Jag märker att många slutar med sina fritidsintressen när de kommer upp i min ålder och börjar festa istället och jag vill visa dem att man kan göra annat, säger Ajet Jusufi."
  • "Unik studie kring asylsökandes ålder"
  • "Sänkt ålder"
  • "Redan i tidig ålder visste hon att journalistiken var hennes väg att vandra."
  • "Under förra året skrev Migrationsverket upp runt 3.400 personers ålder till 18 år, trots att den asylsökande själv ansåg sig vara ett barn."
  • "De har i samarbete med Karolinska Institutet fått i uppgift av Socialstyrelsen och i förlängningen regeringen, att göra fördjupade studier för att undersöka hur säkert man kan bedöma en persons ålder med hjälp av magnetkamera."
  • "Det är ett av Sveriges största pingisarrangemang och deltagarnas ålder går från 40 upp till 88 år."
  • "3.400 personers ålder skrevs upp"
  • "Men han ville inte bekräfta detaljerna om vad de utsatts för, av hänsyn till deras ålder."
  • "På grund av ungdomarnas låga ålder har polisen inte inlett nån förundersökning, i stället är det nu socialtjänsten som ger stöd åt dom och deras föräldrar."

Vad betyder ålder inom generell ?

tiden som gått sedan födseln, uppkomst eller tillverkningsdatumet; livstid

Möjliga synonymer till ålder

Diskussion om ordet ålder