stånd

ståndet
stånd
stånden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till stånd

Hur böjs ordet stånd på svenska?

Obestämd singular: stånd
Bestämd singular: ståndet
Obestämd plural: stånd
Bestämd plural: stånden

Hur används ordet stånd

 • "Hon gifte sig under sitt stånd"
 • "Då har vi velat förhöra honom, men vi har inte lyckats få till stånd ett förhör ännu."
 • "– Vi är väldigt glada över att det här avtalet har kommit till stånd."
 • "– Vi har under den senaste tiden jobbat intensivt med att få till stånd allt fler grannsamverkansområden i alla våra kommuner."
 • "Då tar han tag i mig jättehårt och jag känner direkt att han har stånd för han trycker sitt kön mot mig."
 • "För att få till stånd en förändring har skyddsombuden på de tre flygbaserna nu gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket, då de inte upplever att de har fått gehör av arbetsgivaren."
 • "Byggnads har varslat om strejk för att få till stånd ett kollektivavtal och två av 40-talet varslade företag kommer från Blekinge."
 • "På onsdagen presenterades planerna som kommit till stånd efter en samtalskampanj och som bland annat innebär att en permanent skate- och bikepark, utveckling av marinan, en utomhusarena och rekreationspark på holmen, vid infarten till Karlskrona."
 • "Någon regel om att en tiondel av medlemmarna per automatik kan få till stånd ett extra medlemsmöte känner han inte till."
 • "De samlade därför in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om varifrån Olofströmsborna skulle få sitt dricksvatten i fortsättningen."
 • "– Vad vi vill ha till stånd är att man placerar flerfamiljshusen längre bort från skolans mark och sänker våningsplanen, i dag är det fem våningar, att man sänker det till fyra, och att man placerar miljöhusen på annan plats inom sökandens fastighet."
 • "Då har vi velat förhöra honom, men vi har inte lyckats få till stånd ett förhör ännu."
 • "– Vi är väldigt glada över att det här avtalet har kommit till stånd."
 • "– Vi har under den senaste tiden jobbat intensivt med att få till stånd allt fler grannsamverkansområden i alla våra kommuner."
 • "Då tar han tag i mig jättehårt och jag känner direkt att han har stånd för han trycker sitt kön mot mig."
 • "För att få till stånd en förändring har skyddsombuden på de tre flygbaserna nu gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket, då de inte upplever att de har fått gehör av arbetsgivaren."
 • "Byggnads har varslat om strejk för att få till stånd ett kollektivavtal och två av 40-talet varslade företag kommer från Blekinge."
 • "På onsdagen presenterades planerna som kommit till stånd efter en samtalskampanj och som bland annat innebär att en permanent skate- och bikepark, utveckling av marinan, en utomhusarena och rekreationspark på holmen, vid infarten till Karlskrona."
 • "Någon regel om att en tiondel av medlemmarna per automatik kan få till stånd ett extra medlemsmöte känner han inte till."
 • "De samlade därför in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om varifrån Olofströmsborna skulle få sitt dricksvatten i fortsättningen."
 • "– Vad vi vill ha till stånd är att man placerar flerfamiljshusen längre bort från skolans mark och sänker våningsplanen, i dag är det fem våningar, att man sänker det till fyra, och att man placerar miljöhusen på annan plats inom sökandens fastighet."
 • "Han hade alltför lätt att få erektion, även i de mest pinsamma situationer"
 • "rikets ständer"
 • "De fyra stånden var adel, präster, borgare och bönder"
 • "Varje lördag under sommarhalvåret är det marknad på Vaksala Torg i Uppsala med mer än hundra stånd"
 • "Hunden började smyga på ståndet för att se om det var rätt djur."
 • "De höll stånd mot fienden i flera timmar"

Ordet stånd har 9 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom samhälle
 • Inom sex
 • Inom teknik
 • Inom historia
 • Inom medicin
 • Inom handel
 • Inom jakt
 • Inom botanik
utbildning
samhälle
sex
teknik
historia
medicin
handel
jakt
botanik

Vad betyder stånd inom utbildning ?

saluplats på torg, i basar e.d.; liten, tillfällig, ofta enkel och öppen byggnad med disk över vilken innehavaren säljer varor hon har med sig

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till stånd (inom utbildning)

Möjliga synonymer till stånd (inom utbildning)

Möjliga synonymer till stånd (inom utbildning)

Relaterat till stånd (inom utbildning)

sammanhang

ståndpunkt

grad

ordning

läge

förnämhet

tillstånd

arbete

klass

Ordet stånd inom samhälle

Ingå i det äkta ståndet, vara gift

Översättningar (inom samhälle)

Synonymer till stånd (inom samhälle)

Möjliga synonymer till stånd (inom samhälle)

Ordet stånd inom sex

Översättningar (inom sex)

Engelska

Synonymer till stånd (inom sex)

Möjliga synonymer till stånd (inom sex)

Relaterat till stånd (inom sex)

lyftning

Ordet stånd inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till stånd (inom teknik)

Möjliga synonymer till stånd (inom teknik)

Ordet stånd inom historia

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till stånd (inom historia)

Relaterat till stånd (inom historia)

förening

anseende

rådsförsamling

Ordet stånd inom medicin

Att hålla ngt i bra skick, hålla ngt i stånd

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till stånd (inom medicin)

Möjliga synonymer till stånd (inom medicin)

Ordet stånd inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till stånd (inom handel)

Möjliga synonymer till stånd (inom handel)

Relaterat till stånd (inom handel)

rum

Ordet stånd inom jakt

Ett villebråds uppehållsort

Översättningar (inom jakt)

Synonymer till stånd (inom jakt)

Möjliga synonymer till stånd (inom jakt)

Relaterat till stånd (inom jakt)

tillhåll

Ordet stånd inom botanik

Vandra runt bland stånd av blommor och örter i den botaniska trädgården.

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Synonymer till stånd (inom botanik)

Möjliga synonymer till stånd (inom botanik)

 • ax [ botanik ]
 • växt [ biologi ]

Relaterat till stånd (inom botanik)

växtriket

växt

Diskussion om ordet stånd