egenskap

egenskapen
egenskaper
egenskaperna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet egenskap på svenska?

Obestämd singular: egenskap
Bestämd singular: egenskapen
Obestämd plural: egenskaper
Bestämd plural: egenskaperna

Hur används ordet egenskap

 • "I egenskap av förtroendeman"
 • "Rapporten diskuterar den professionella egenskapen hos..."
 • "I hans egenskap av professor/lärare/president"
 • "I vilken egenskap talade han?"
 • "i min egenskap av"
 • "Jag hade kontakt med honom för ett antal år sedan i egenskap av medlem i internationella sportjournalistförbundets brottningskommission."
 • "Samtidigt besitter Pontus Wernbloom den egenskap som det tjatats allra mest på Rasmus Elm att han måste utveckla – förmågan att våga ta för sig, att ta plats."
 • "Och ger i egenskap av sådan ett märkbart avslappnat intryck i det höga tempo som redan intagit tävlingsplatsen."
 • "en egenskap hos vattnet längs svenska västkusten."
 • "Där var han i egenskap av spelens stora affischnamn ständigt påpassad av media."
 • "Maud Olofsson var i egenskap av näringsminister den som ytterst godkände affären."
 • "I egenskap av teolog skrev han ett flertal böcker och i fjol utkom sista delen av hans biografi om Jesus Kristus."
 • "Det är i egenskap av företagare de har ingått avtalen."
 • "Eric var också en ovanligt lugn och klok person vilket gjorde honom till en lysande beslutsfattare och strateg, något han gav åtskilliga bevis för såväl bland oss vänner som i sin egenskap av Ernströmgruppens huvudman."
 • "Fritidsintressen : Politik i egenskap av aktiv socialdemokrat"
 • "Har har en barnslig egenskap"
 • "Hon har många goda egenskaper"
 • "i egenskap av"
 • "i egenskap av vän"
 • "hennes dåliga egenskaper"
 • "gulds kemiska egenskaper"
 • "den har egenskapen att lösa fett"
 • "en av vattens egenskaper"
 • "en egenskap hos en medlem i..."
 • "en av egenskaperna hos detta interface"
 • "intelligent är en egenskap hos John"
 • "En särpräglad egenskap hos modellen"
 • "Egenskapen att höra är en ingång till våra själar"
 • "Telekommunikationer är en viktig egenskap i it-världen"
 • "en utpräglad egenskap"
 • "En förvärvad egenskap"
 • "en egenskap hos Gud/en HTML-tagg/rullningslist/typ D"

Ordet egenskap har 6 betydelser

 • Inom fiske
 • Inom musik
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom lingvistik
fiske
musik
allmänt
generell
vardagligt
lingvistik

Vad betyder egenskap inom fiske ?

I mängdteori menas med egenskap en 1-ställig relation. En egenskap är alltså en mängd (eller klass) av objekt som alla ingår i den domän man utgår ifrån https://sv.wikipedia.org/wiki/Egenskap

Översättningar (inom fiske)

Synonymer till egenskap (inom fiske)

Möjliga synonymer till egenskap (inom fiske)

Ordet egenskap inom musik

karaktärsegenskaper eller sak

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till egenskap (inom musik)

Möjliga synonymer till egenskap (inom musik)

Ordet egenskap inom allmänt

i teknik, kemi etc

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till egenskap (inom allmänt)

Möjliga synonymer till egenskap (inom allmänt)

Ordet egenskap inom generell

förmåga

biologiska, ärvda, förvärvade

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till egenskap (inom generell)

Möjliga synonymer till egenskap (inom generell)

Möjliga synonymer till egenskap (inom generell)

Ordet egenskap inom vardagligt

särdrag

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till egenskap (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till egenskap (inom vardagligt)

Ordet egenskap inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till egenskap (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till egenskap (inom lingvistik)

Diskussion om ordet egenskap

 • - 2008-12-17

  Ett förslag till egenskaper: abilities, ability

 • - 2012-01-04

  Engelska traits och caracteristics bör läggas till i listan över synonym för karaktäsregenskaper och särdrag.

 • - 2012-02-05

  Förslag till egenskap: trait